Filmová scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FIS2 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student prohloubí svou znalost problematiky filmové scénografie

● Student se seznámí s fungováním dalších výtvarných složek

● Student získá praktické zkušenosti z exkurzí a praktických cvičení

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem semináře filmové scénografie je seznámení režisérů s prací filmového architekta, jeho vztahem k režisérovi a

k ostatním složkám při přípravě a natáčení filmu. Studenti by se měli dozvědět, jak postupuje filmový architekt při

vytváření díla a na základě konkrétních situací si rozšířit obzory o utváření filmového díla. V rámci semestru budou

probírána následující témata:

  1. Stavba v ateliéru. Proč se staví v ateliéru? Návrhy filmových staveb v ateliéru. Komunikace se stavbou, výpravou,

stavba dekorací.

  1. Výprava: pravá ruka architekta, fundusy, rekvizity, speciální složky.
  2. Modelářství a sochařství ve filmu, čistě výtvarné projekty, animované projekty, dekorace a postprodukce.
  3. Praktická cvičení: kreslení interiéru podle fotky exteriéru, exkurze do ateliérů, fundusů atd.
  4. Etická část práce architekta, otevřenost, nápady, důvěra, tvoření, peníze nejsou vše.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Je vyžadovaná 80% účast na seminářích a aktivní zapojení do hodiny

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů