Kruh 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KRUH1 Z 2 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí pokročilejší uvažování o práci s mizanscénou.

Student zdokonalí své uvažování o kameře a práci s hercem v celém prostoru.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cvičení je jedním ze dvou výstupů Semináře režie 4. Úkolem studenta je natočit ruční kamerou scénu v jednom záběru tak, aby využil celého prostoru scény v úhlu 360 stupňů.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Ukázky z filmů, které s kruhovým využitím prostoru scény pracují (včetně studentských cvičení z předchozích let).

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se projekce dokončeného filmu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů