Malá etuda - oživlá fotografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MAF Z 5 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava, realizace a dokončení 5 minutové hrané etudy s dialogy, točeno digitální technologií

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů; scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů.

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Malá etuda : příprava námětu , scénáře storyboardu, casting, vytvoření štábu, natáčení a postprodukce

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro zápočet :

80% účast nutná

kvalita práce při tvorbě Malé etudy + zvládnutí dramatických a režijních postupů

realizace únor - březen

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů