Krátký film - spolupráce scénáristy a režiséra

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MKFSR Z 3 90/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je připravit krátké scénáře (v rozsahu cca 15 minut) a dovést je k realizaci.

Tvůrčím záměrem semináře je prohloubení spolupráce mezi katedrou scenáristiky a dramaturgie a katedrou režie.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

U obou profesí se předpokládá ochota k vzájemné spolupráci, která zahrnuje vnímavost k specifikům, osobitosti a rukopisu tvůrčího partnera.

Obsah kurzu

Výchozím cílem výuky je vytvoření literárního scénáře krátkého filmu v délce 15 - 20 min.

Vývoj práce na scénáři bude směřovat k filmovatelnému ucelenému tvaru bez jakýchkoliv žánrových a stylových omezení s důrazem na kvality filmového vyprávění.

Klíčovým záměrem modulu/semináře je prohloubení tvůrčí spolupráce mezi scenáristou a režisérem. Scenárista může být přítomen základním fázím vzniku filmového díla: účastnit se interpretace textu s režisérem, může být přítomen castingu, přípravným pracím, výběru lokací, vlastnímu natáčení i sestřihu a postprodukci.

Získané zkušenosti mu mohou být velmi cennou zpětnou vazbou pro jeho autorskou tvorbu.

Režisér, který se textu ujme, by se měl pokusit porozumět mu v celé jeho šíři, pochopit jeho východiska a vrstvy, což ve výsledku znamená, že autor - režisér poznává důsledně tvůrčí záměr autora - scenáristy.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za dokončený scénář.

Termín odevzdání scénáře do 31.ledna 2018.

Poznámka

režiséři budou mít natáčení povinně v LS

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů