Mosty do praxe 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MP1 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HECHT, Tomáš JANÁČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Předmět je určen k přípravě studenta na situace, které ho budou potkávat ve výkonu funkce režiséra od fáze hledání tématu, přípravy filmu, realizace a následné uvedení do distribuce a účasti na filmových festivalech. Vyučující pedagog zve na tento seminář význačné osobnosti z filmové praxe, moderuje debatu, klade otázky směřující k pochopení podstaty problému výroby filmu. Typy profesí, jež budou na seminář zvány: filmový režisér, právník, filmový producent, televizní producent, filmový distributor, umělecký ředitel významného festivalu.

Výsledky učení

Student se seznámí s osobnostmi z profesní praxe, které často nepůsobí na VŠ

Student rozšíří své povědomí o samotné praxi

Student získá širší povědomí o možných nástrahách oboru mimo zdi akademické instituce

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Literatura

Není stanovena.

Hodnoticí metody a kritéria

Je vyžadována stoprocentní účast na seminářích a aktivní zapojení se do diskuse.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů