Modulový společný seminář RSP 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MRSP2 Z 1 4/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si základů spolupráce režiséra a scénaristy .

Forma studia

 1. výběr etud či nezávislého textu
 2. společná týmová práce štábu na projektech
 3. konfrontace s kolektivní dramaturgií formou prezentace a otevřené diskuze
 4. konzultace a porada s pedagogem - předávání praktických zkušeností pedagoga
 5. výběr vhodných projektů k realizaci
 6. natočení filmu

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem společné práce je porozumět základním principům filmového myšlení, společného scenáristice, dramaturgii a režii resp.realizaci a aplikovat je v kreativní, společněv organizované hře.

Vzhledem k času, který máme k dispozici, bude výstupem ucelený fragment příběhu, soustředěný na situaci nebo postavu (charakter). Nepředpokládáme, že vznikne film, ale takovou možnost nevylučujeme. Nevylučujeme ani, pokud to bude přání nebo potřeba studentů, možnost materiál do formy filmu pak v Praze dopracovat. Co očekáváme ještě v Poněšicích, je představa finálního tvaru, doložená montáží záběrů, představující fragment nebo fragmenty zamýšleného tvaru, doplněná eventuálně storybordem nebo fotoscénářem. Protože tento ?tvar? se vyvíjí a upřesňuje v průběhu práce, připouštíme, že ta představa připouští i formálně odlišné varianty.

Rozsah výsledného filmu: 1 - 3 minuty. Je na rozhodnutí tvůrců, půjde-li o fragment fiktivního

dovyprávěného příběhu, v každém případě ale půjde o ukončený tvar, prozrazující určitý rytmus a styl.

Doporučuji předem promyslet a navrhnout námět, který bude respektovat technické možnosti

(video) a možnosti dané prostředím - interiéry a exteriéry areálu.

Postup práce.

 1. Výběr z navržených námětů a ustavení štábů (podle počtu účastníků - 5 studentů), které

zvolené náměty zpracují.

 1. Natáčení, fotografování, postup podle natáčecího plánu, který vzhledem k okolnostem nemusí být zcela závazný, ale bude osou procesu, umožní práci v daném čase rozvrhnout tak, aby si uchovala zamýšlené proporce.
 2. Zhodnocení natočeného materiálu a definice možností, které poskytuje pro montáž (vývoj a upřesnění scénáře).
 3. Krátká dotáčka nebo oprava, pokud z předešlého vyplyne její potřeba nebo výhoda.
 4. Montáž záběrů, eventuálně kombinovaná s fotografiemi nebo storybordem.
 5. Prezentace výsledků.

Konzultace s pedagogy bude probíhat průběžně ve všech fázích práce. Ůlohou pedagoga není do práce autorů přímo zasahovat, ale upozorňovat na pravidla a možnosti, které ji usnadňují.

To podstatné v metodickém charakteru modulu je, že studenti jsou plně účastni na všech

pracovních etapách společně, nikoliv podle studijních oborů. Všiichni se svou invencí podílejí na dramaturgii, organizaci i realizaci, jsou tedy scenáristy, režiséry, producenty i herci podle svých nápadů, podle okolností a podle potřeby.

Vzhledem k podmínkám, ve kterých cvičení absolvujeme, jsme všichni otevřeni improvizaci, což vůbec neznamená, že práci odbudeme, že opustíme zajímavý záměr a necháme se poplést náhodami.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Reisz, Karl: Umění filmového střihu, ÚPF, Praha 1962

M. Čechov: O herecké technice

David J. Novotný: Chcete psát scénář?

L.V. Kulešov: Základy filmové režie

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na seminářích + natočení společného krátkého filmu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů