Sledování přicházející postavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MSPP Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si v praxi otestují natočení jednoduché situace a pomocí prodlužování filmového času se pokusí dosáhnout maximální dramatické účinnosti filmové řeči.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Natáčení krátké dramatické situace podle specifického zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na cvičení a natočení filmu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů