Praktická filmová řeč 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PFR1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Během prvního semestru vytvořit krátký film dle zadaných parametrů a prezentovat jej v rámci přednášky Filmová řeč I. (Výsledek dodat ve formátu DV)

Forma studia

přednáška, převedení teorie do praktické části

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Série krátkých cvičení, sloužících k osvojení základních principů a figur klasického filmového vyprávění. Cvičení je praktickou součástí přednášky předmětu „Filmová řeč“.Vytvoření prakticko-analytického povědomí o základních prvcích filmového vyjadřování.

Doporučená nebo povinná literatura

Jerzy Plazewski: Filmová řeč

Henri Bazin: Co je to film?

Hodnoticí metody a kritéria

Během prvního semestru vytvoření krátkého filmu dle zadaných parametrů a jeho prezentace v rámci přednášky Filmová řeč I. (Výsledek dodat ve formátu DV)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů