English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru režie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302POR Z 1 16/S česky zimní
Garant předmětu:
Ranjan RAMPAL, Bohdan SLÁMA
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ranjan RAMPAL, Bohdan SLÁMA
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cvičení si klade za cíl seznámit posluchače všech oborů s praktickou stránkou režisérské práce.

Forma studia:

Řízený i neřízený dialog,analýza námětů, předávání zkušeností pedagoga studentům více kateder, natáčení

Předpoklady a další požadavky:

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu:

Pedagogické vedení: Mgr. Viktoria Rampal Dzurenko

Rozsah: 2 dny.

Místo a čas konání + průběh:

První den (čtvrtek) 8:00 - Studio FAMU , převzetí videokamery, stativu a materiálu (ostatní pomůcky si musí studenti obstarat z vlastních zdrojů - např. psací potřeby, doplňky při zařizování scény, vyplývající z vybraného textu).

Přesun do Lažanu na katedru režie - ateliér č. 236, kde od 9:00 proběhne praktikum KR za přítomnosti pedagoga a jeho asistentů z řad studentů magisterského stupně KR.

Druhý den (pátek) 9:00 - 16:00.

Program praktika má pět realizačních fází:

A. čtení zvoleného textu, který nabídne pedagog - dominující je dialogová stránka textu, určující počet zúčastněných studentů - možnosti obsazení jednotlivých rolí a realizátorů, tj. režiséra a kameramana cvičení. Obyčejně je pro tyto účely vybírán dialogový text některého ze slavných filmů dějin kinematografie

B. obsazení rolí a zařízení scény

C. režie mizanscény - přistoupíme k situačnímu rozvržení mizanscény

D. režie videozáznamu - scénu předvedeme před kamerou a rozzáběrováním situace hledáme nejadekvátnější způsob snímání. Nazkoušenou dramatickou situaci natáčíme videokamerou z předem určených uhlů.

E. rozbor možností montáže, zhodnocení, analýza - záznam promítneme a analyzujeme alternativy. Důležitou roli plní závěrečná projekce originální scény z filmu, jeho začlenění v žánrovém i historickém kontextu jiných filmů.

Atestace: Zápočet je udělen po absolvování (vyhodnocení) praktika příslušným pedagogem.

Poznámka: Natočený materiál studenti dále zpracují v rámci praktika nelineárního střihu (AVID).

Doporučená nebo povinná literatura:

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria:

100% účast na praktiku

+ dodání předpřipraveného autorského záměru ve formě námětu či scénáře a jeho realizace = natáčení.

Natočený materiál studenti dále zpracují v rámci praktika nelineárního střihu (AVID).

Zápočet je udělen po absolvování (vyhodnocení) praktika příslušným pedagogem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018