Praktika oboru režie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302POR Z 1 16S česky zimní

Garant předmětu

Ranjan RAMPAL, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ranjan RAMPAL, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení si klade za cíl seznámit posluchače všech oborů s praktickou stránkou režisérské práce.

Forma studia

Řízený i neřízený dialog,analýza námětů, předávání zkušeností pedagoga studentům více kateder, natáčení

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Pedagogické vedení: Mgr. Viktoria Rampal Dzurenko

Rozsah: 2 dny.

Místo a čas konání + průběh:

První den (čtvrtek) 8:00 - Studio FAMU , převzetí videokamery, stativu a materiálu (ostatní pomůcky si musí studenti obstarat z vlastních zdrojů - např. psací potřeby, doplňky při zařizování scény, vyplývající z vybraného textu).

Přesun do Lažanu na katedru režie - ateliér č. 236, kde od 9:00 proběhne praktikum KR za přítomnosti pedagoga a jeho asistentů z řad studentů magisterského stupně KR.

Druhý den (pátek) 9:00 - 16:00.

Program praktika má pět realizačních fází:

A. čtení zvoleného textu, který nabídne pedagog - dominující je dialogová stránka textu, určující počet zúčastněných studentů - možnosti obsazení jednotlivých rolí a realizátorů, tj. režiséra a kameramana cvičení. Obyčejně je pro tyto účely vybírán dialogový text některého ze slavných filmů dějin kinematografie

B. obsazení rolí a zařízení scény

C. režie mizanscény - přistoupíme k situačnímu rozvržení mizanscény

D. režie videozáznamu - scénu předvedeme před kamerou a rozzáběrováním situace hledáme nejadekvátnější způsob snímání. Nazkoušenou dramatickou situaci natáčíme videokamerou z předem určených uhlů.

E. rozbor možností montáže, zhodnocení, analýza - záznam promítneme a analyzujeme alternativy. Důležitou roli plní závěrečná projekce originální scény z filmu, jeho začlenění v žánrovém i historickém kontextu jiných filmů.

Atestace: Zápočet je udělen po absolvování (vyhodnocení) praktika příslušným pedagogem.

Poznámka: Natočený materiál studenti dále zpracují v rámci praktika nelineárního střihu (AVID).

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na praktiku

+ dodání předpřipraveného autorského záměru ve formě námětu či scénáře a jeho realizace = natáčení.

Natočený materiál studenti dále zpracují v rámci praktika nelineárního střihu (AVID).

Zápočet je udělen po absolvování (vyhodnocení) praktika příslušným pedagogem.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů