Realizace krátkého filmu

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RKFI Z 8 300 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -25 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Saša GEDEON

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Saša GEDEON

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí schopnost dialogu a spolupráce se scenáristou

Student prohloubí svoji interpretační zdatnost porozumět hotovému textu v jeho komplexnosti

Student si osvojí dovednost nacházet adekvátní (a přitom svébytně autorské) filmové prostředky k intenci cizího textu

Student na základě nových zkušeností zdokonalí své dovednosti v oblasti režie hraného filmu

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Student zrealizuje krátký film na základě již hotového scénáře (libovolného žánru) studentů Katedry scenáristiky a dramaturgie. Interpretaci textu, přípravu a realizaci průběžně konzultuje v úzké spolupráci se scenáristou v rámci Semináře krátkého filmu. Koncept krátkého filmu a posléze i natočený materiál poslouží jako studijní pomůcka v rámci Semináře filmové hudby a zvuku 1 a 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Student promítá dokončené filmové dílo v rámci klauzurní zkoušky 3.

Poznámka

Garant dohlíží na koncepci přidruženého semináře, v rámci klauzurní zkoušky se podílí na hodnocení dokončeného díla

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů