Scénář bakalářského filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBC Z 5 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předložení hotového scénáře bakalářského filmu

Forma studia

konzultace s pedagogem, využití praktických a teoretických dovedností, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

splněné zkoušky a zápočty bakalářského studia

Obsah kurzu

Pedagogové příslušné tvůrčí dílny posoudí předložený scénář.

  1. Volba tématu, diskuze nad zvoleným tématem
  2. Filmová povídka, konzultace
  3. Filmový scénář, konzultace nad dramaturgickou stavbou

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se definitivní verze scénáře bakalářského filmu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů