Ateliérovka

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA Z 4 60S česky zimní

Garant předmětu

Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je obeznámit studenty se specifikou práce ve filmovém ateliéru.

Forma studia

Teoretické a praktické seznamování studentů se základními možnostmi Studia, s technikou a obsluhou ateliéru, s ovládáním studiové televizní kamery a s rolí švenkra.

Příprava natáčení jednoduché situace sekvenční technologií v rámci předmětu Praxe natáčení v TV studiu.

Předpoklady a další požadavky

ukončený 1. ročník bakalářského studia

Obsah kurzu

Oborové praktické cvičení 2. Bc. a 3.Bc ročníku KR ve spolupráci s KK a KSS:

literární příprava na KS v zimním semestru 2.Bc

scénografická příprava v letním semestru 2.Bc

samotné natáčení na začátku zimního semetru 3.bc

Společné seznámení studentů se základními možnostmi Studia, s technikou a obsluhou ateliéru, s ovládáním studiové televizní kamery a s rolí švenkra. Příprava natáčení jednoduché situace sekvenční technologií v rámci předmětu Praxe natáčení v TV studiu. Cvičení navazuje na předmět „Práce s hercem 1a 2“ studenti hrají a režírují sami sebe před kamerou, využití 3-kamerového řetězce realizují v rámci nazkoušené mini-scény, kterou nazkoušeli v LS 1. ročníku.

Ateliér FAMU - jednoduché pozadí společné pro celý ročník

Technologie natáčení: 3 studiové kamery Betacam Digital + předtáčka DV

Čistá metráž / stopáž: 5 minut

Počet natáčecích dnů: 2 dny společné pro všechny studenty + 8 hodin předtáčka DV pro přípravu znělek a jinglů

Materiál: 1ks Betacam Digital 60min; 1 ks DVCAM kazeta 40 min, 1 x VHS 30 min.

Obrazová technika: 3 stud. kam. Betacam Dig. světla ateliér

Zvuková technika: vybavení studia + technik studia

Střih: kontinuální při záznamu do Betacamu; 5fr. Avid Xpress DV; 1 frekvence on-line

Zvuková postprodukce: zařízení a technik studia

Přepisy: DV - Betacam Digital - VHS

Archivace: VHS videotéka FAMU a dále dle Archivačního řádu

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu : 100% aktivní účast na cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů