Ateliérovka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA Z 4 60S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je obeznámit studenty se specifikou práce ve filmovém ateliéru.

Forma studia

Teoretické a praktické seznamování studentů se základními možnostmi Studia, s technikou a obsluhou ateliéru, s ovládáním studiové televizní kamery a s rolí švenkra.

Příprava natáčení jednoduché situace sekvenční technologií v rámci předmětu Praxe natáčení v TV studiu.

Předpoklady a další požadavky

ukončený 1. ročník bakalářského studia

Obsah kurzu

Oborové praktické cvičení 2. Bc. a 3.Bc ročníku KR ve spolupráci s KK a KSS:

literární příprava na KS v zimním semestru 2.Bc

scénografická příprava v letním semestru 2.Bc

samotné natáčení na začátku zimního semetru 3.bc

Společné seznámení studentů se základními možnostmi Studia, s technikou a obsluhou ateliéru, s ovládáním studiové televizní kamery a s rolí švenkra. Příprava natáčení jednoduché situace sekvenční technologií v rámci předmětu Praxe natáčení v TV studiu. Cvičení navazuje na předmět „Práce s hercem 1a 2“ studenti hrají a režírují sami sebe před kamerou, využití 3-kamerového řetězce realizují v rámci nazkoušené mini-scény, kterou nazkoušeli v LS 1. ročníku.

Ateliér FAMU - jednoduché pozadí společné pro celý ročník

Technologie natáčení: 3 studiové kamery Betacam Digital + předtáčka DV

Čistá metráž / stopáž: 5 minut

Počet natáčecích dnů: 2 dny společné pro všechny studenty + 8 hodin předtáčka DV pro přípravu znělek a jinglů

Materiál: 1ks Betacam Digital 60min; 1 ks DVCAM kazeta 40 min, 1 x VHS 30 min.

Obrazová technika: 3 stud. kam. Betacam Dig. světla ateliér

Zvuková technika: vybavení studia + technik studia

Střih: kontinuální při záznamu do Betacamu; 5fr. Avid Xpress DV; 1 frekvence on-line

Zvuková postprodukce: zařízení a technik studia

Přepisy: DV - Betacam Digital - VHS

Archivace: VHS videotéka FAMU a dále dle Archivačního řádu

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu : 100% aktivní účast na cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů