Seminář KR 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SEKR3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Analýza pojmu dramatické situace je učebním cílem, její konstrukce a základní principy její výstavby.

Student režie na základě této analýzy má být schopen chápat smysl misanscény.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Výuka má kombinovanou podobu přednášky a semináře. Studenti budou kromě jiného na zadané téma psát krátké úkoly (dramatické etudy nebo stručné úvahy), které pak společně zhodnotíme.

Hlavní témata:

Filmový námět - volba látky ve vztahu k zamýšlené filmové formě a k vyžadovanému rozsahu. Práce s literární předlohou a vlastní zkušenost.

Charakter postavy - vztahy postav jako základ dramatické struktury.

Základní žánrové dispozice.

Prostředí, atmosféra, dobové okolnosti. Výběr a volba motivů.

Rytmus a kontrast jako základ budoucí montáže ve stavbě scénáře.

Autorská iniciativa v rozporu resp. ve shodě s předpokládanou společenskou potřebou.

Vztah režiséra a scenáristy v průběhu přípravy a realizace filmu: režisér jako autor.

KZ/2

Doporučená nebo povinná literatura

Foman M., Sláma B. : Povolání režisér

Veverka Miloslav : Evoluce svým vlastním tvůrcem

Kratochvíl Zdeněk : Delfský potápěč v Herakleitově řeči

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro zápočet :

80% účast na seminářích, vyhotovení zadaných reflexí

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů