Seminář KR 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SEKR5 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vyhotovení dramatických etud, jejich hodnecení

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Výuka má kombinovanou podobu přednášky a semináře. Studenti budou kromě jiného na zadané téma psát krátké úkoly (dramatické etudy nebo stručné úvahy), které pak společně zhodnotíme.

Hlavní témata:

Filmový námět - volba látky ve vztahu k zamýšlené filmové formě a k vyžadovanému rozsahu. Práce s literární předlohou a vlastní zkušenost.

Charakter postavy - vztahy postav jako základ dramatické struktury.

Základní žánrové dispozice.

Prostředí, atmosféra, dobové okolnosti. Výběr a volba motivů.

Rytmus a kontrast jako základ budoucí montáže ve stavbě scénáře.

Autorská iniciativa v rozporu resp. ve shodě s předpokládanou společenskou potřebou.

Vztah režiséra a scenáristy v průběhu přípravy a realizace filmu: režisér jako autor.

KZ/2

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro zápočet :

80% účast na seminářích, vyhotovení zadaných reflexí

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů