Seminář krátkého filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SKF Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí schopnost dialogu a spolupráce se scenáristou.

Student prohloubí svoji interpretační zdatnost porozumět hotovému textu v jeho komplexnosti.

Student si osvojí dovednost nacházet adekvátní (a přitom svébytně autorské) filmové prostředky k intenci cizího textu.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář navazuje na seminář určený pouze studentům Katedry scenáristiky a dramaturgie, který je zaměřený na vytvoření literárního scénáře krátkého filmu v délce 15-20 minut bez jakýchkoliv žánrových omezení a s důrazem na kvalitu filmového vyprávění. V Semináři krátkého filmu se potkávají studenti prvního ročníku navazujícího magisterského programu Filmové režie se studenty KSD. Režiséři si vybírají látky, které budou posléze realizovat. Seminář je postavený na úzké spolupráci studentů obou kateder a zaměřený především na důsledné interpretaci textu.

Režisér, který se textu ujme, se v dialogu s pedagogem a scenáristou pokouší textu porozumět v celé jeho šíři. Snaží se pochopit východiska a vrstvy scénáře, což ve výsledku znamená, že autor – režisér poznává důsledně tvůrčí záměr autora – scenáristy. Na základě porozumění intenci scénáře pak hledá režisér adekvátní filmový jazyk.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě aktivní účasti na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů