Autorský portrét - 16mm

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AUP ZK 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Filmový portrét může kombinovat dokumentární prvky se stylizací.

Forma studia

Společné praktické cvičení KDT - příprava v Realizační dílně.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace: letní semestr, odevzdat do 5. 9. na KDT

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): do 7.1.

Termín realizace: únor–červen

Místo natáčení: není určeno

Technologie natáčení: film 16 mm nebo HD; technologické listy pro filmové a video workflow ve SF ke stažení ZDE

Výsledný formát (projekční formát FAMU): QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo, AAC, 48kHz

zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více informací ZDE

Čistá metráž / stopáž: 20-30 minut, v případě užití filmové technologie 15 minut

Počet natáčecích dní: 15 dní

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): 610 m 16mm negativ

Obrazová technika: kamera 16mm AATON LTR, AATON XTR/ CANON 5D/externí kamerová technika dle schváleného rozpočtu

Zvuková technika: harddisk + příslušenství

Obrazová postprodukce: 40 frekvencí Avid / Final Cut

Zvuková postprodukce vč. termínu: digitální zvuková střižna 3 frekvence, dig. míchací pracoviště 2 frekvence, event. nahrávka komentáře, přepis mixu

Přepisy: negativ 16mm – TELECINE HDTV – HDD

Archivace (typ nosiče, místo archivace): data + náhledové DVD, Studio FAMU (QT H264nebo ProRes422(HQ)1920x1080)

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ: 45.000,- Kč (pro natáčení na film. surovinu, jinak dle schváleného rozpočtu, doporučený limit 30.000 pro DIGITAL)

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 300.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzurních zkoušek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů