Autorský videofilm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AVI Z 10 česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Krátká povídka nebo experimentální tvar, inscenovaný a natočený v plenéru. Student je zároveň kameramanem svého projektu.

Forma studia

Oborové praktické cvičení 1. mgr. ročníku KDT ve spolupráci s KP, KSS, KZT - příprava v Realizační dílně.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace: odevzdat do Studia FAMU nejpozději 7 dní před plánovaným termínem zkoušky; klauzurní zkouška červen - letní semestr

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): únor

Termín realizace: únor–červen

Termín natáčení: nejpozději do 31. 5.

Místo natáčení:

Technologie natáčení: HD, HDV

Výsledný formát (projekční formát FAMU): DCP, QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více info ZDE

Čistá metráž / stopáž: 25 - 30 minut

Počet natáčecích dní: 10 dní

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): NENÍ

Zvukový materiál: NENÍ

Obrazová technika: vybavení Studia FAMU

Zvuková technika: záznamové zařízení + příslušenství

Obrazová postprodukce: 30 frekvencí AVID / Final Cut

Zvuková postprodukce vč. termínu: zvuková střižna 4 frekvence, míchací pracoviště 2 frekvence, event. nahrávka komentáře

Archivace (typ nosiče, místo archivace): Studio FAMU (data DCP, QT H264nebo ProRes422(HQ)1920x1080)

Distribuce (pro účely školy, veřejná prezentace): možnost veřejné prezentace*

*v případě veřejných prezentací je nutné mít vyřešeny licenční smlouvy s autory a výkonnými umělci přes Studio FAMU

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ: 40.000,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 160.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzurních zkoušek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů