English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Fotografické cvičení 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FCV1 ZK 1 česky zimní
Garant předmětu:
Gabriela Kontra
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Gabriela Kontra
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

praktické cvičení

Forma studia:

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

praktické cvičení

Obsah kurzu:

Výrobní list - zimní semestr

Povinná část:

Seznámení se základy analogové a digitální fotografie, vč. způsobů zpracování a archivace dat, základy práce s aplikacemi na zpracování fotografie; podle stupně individuální pokročilosti probereme:

-typy negativních i pozitivních čb. materiálů a jejich vlastnosti

-zpracování černobílého filmu – ukážeme si vývojnici /tank/ a zkusíme si ji sestavit a navinout filmový pás

-typy barevných materiálů a možnosti jejich zpracování

-základy práce s fotoaparátem – typy fotoaparátů pro portrét, reportážní a dokumentární fotografii a jejich technické vlastnosti

-probereme digitální formáty, archivaci, zkusíme si práci s fotografickými aplikacemi. Tyto základy budeme postupně rozvíjet pomocí jednoduchých cvičení.

Zadání vlastních cvičení:

1/ portrét nebo autoportrét - dvě fotografie:

a/ stylizovaný portrét – vytvoříte fotografii, na které fotografovaný ví, že ho někdo fotí, vy ho/ji stylizujete do prostředí a pracujete s postojem těla i výrazem tváře, sledujete přirozené světelné podmínky

b/ reportážní portrét – fotografie tváře nebo postavy pořízená při nějaké události, soukromé i veřejné

jde o to, naučit se reagovat na situaci, předvídat, počkat na správný okamžik, soustředit se na obraz

2/ zátiší - dvě fotografie:

a/ jedna fotografie nalezeného zátiší

-může jít o kompozici předmětů v přitažlivé světelné atmosféře nebo také o zátiší, které vás zaujme originalita předmětů a/nebo jejich kombinace

b/ jedna fotografie aranžovaného zátiší

-pokusíte se z vámi vybraných předmětů a ve vámi vybraném prostředí a světle sestavit zátiší

-nemá jít o technickou fotografii kompozice geometrických předmětů, ale o výtvarnou fotografii

-ostatní pravidla jsou stejná jako v bodě “a”

3/ zachycení události - jedna fotografie zachycující událost:

-událost může být soukromá i veřejná

-jako u reportážního portrétu jde o to, naučit se reagovat na situaci, předvídat, počkat na správný okamžik, soustředit se na obraz

-obraz by měl zprostředkovat, o jakou událost šlo a co se na místě stěžejního odehrávalo

Termín odevzdání pěti vytištěných fotografií formátu 13x18cm: do 20. 1. 2017

Všechna cvičení zpracujte s autentickým zájmem, ale nekomplikujte si zbytečně život. Zadání vytvářejte v prostředí, kde se běžně pohybujete, jen zkuste fotit. Důležité je, abyste dost fotili. Na seminář noste i fotografie, které se vám líbily, ale nakonec neobstály v užším výběru.

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura:

praktické cvičení

Hodnoticí metody a kritéria:

praktické cvičení

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018