English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Fotografické cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FCV2 ZK 1 česky letní
Garant předmětu:
Gabriela Kontra
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Gabriela Kontra
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

praktické cvičení

Forma studia:

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

praktické cvičení

Obsah kurzu:

Povinná část:

Seznámení se základy analogové a digitální fotografie, vč. způsobů zpracování a archivace dat, základy práce s aplikacemi na zpracování fotografie; podle stupně individuální pokročilosti probereme:

-typy negativních i pozitivních čb. materiálů a jejich vlastnosti

-zpracování černobílého filmu – ukážeme si vývojnici /tank/ a zkusíme si ji sestavit a navinout filmový pás

-typy barevných materiálů a možnosti jejich zpracování

-základy práce s fotoaparátem – typy fotoaparátů pro portrét, reportážní a dokumentární fotografii a jejich technické vlastnosti

-probereme digitální formáty, archivaci, zkusíme si práci s fotografickými aplikacemi. Tyto základy budeme postupně rozvíjet pomocí jednoduchých cvičení.

Zadání vlastního cvičení:

4/ reportáž zvolené nebo zadané události – alespoň 6 fotografií události ve vašem okolí

-může jít o reportáž z události, kde jste přítomni, událost může být soukromá i veřejná

-jde o to, naučit se reagovat na situaci, předvídat, počkat na správný okamžik, soustředit se na obraz

Termín odevzdání alespoň šesti vytištěných fotografií formátu 13x18cm: do 9. 6. 2017

Cvičení zpracujte s autentickým zájmem, ale nekomplikujte si zbytečně život. Zadání vytvářejte v prostředí, kde se běžně pohybujete, jen zkuste fotit. Na seminář noste i fotografie, které se vám líbily, ale nakonec neobstály v užším výběru.

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb. analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura:

praktické cvičení

Hodnoticí metody a kritéria:

praktické cvičení

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018