Hostující dílna: Martin Ježek

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303HDMJ Z 4 30 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 78 až 98 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin JEŽEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hostující dílna filmaře a průvodčího v noční vlakové dopravě Martina Ježka se v praktické (práce s filmovým materiálem Super8) i v teoretické rovině (projekce a diskuze) zaměří na ohledání a mentální ukotvení pojmu „filmový experiment“ se zvláštním ohledem k tzv. „kolektivnímu filmu“, který chápe jako dehierarchizovanou formu tvorby, kde každý element fimového díla (obraz, zvuk, montáž atd.) i každý/á jednotlivý/á tvůrce/kyně má v rámci celku díla i tvorby své autonomní postavení – mluví za sebe a teprve konečným propojením všech častí dává povstat výslednému tvaru, který se vzpírá předběžné definici. Jelikož i celá dílna bude svého druhu experimentem (vyučující neumí učit, nikdy nic takového nedělal a má ze studentů i z FAMU jako takové strach a úzkost – kdysi byl v prostředí FAMU silně traumatizován), nedá se očekávat jednoznačný dílenský výstup – všechno může být i úplně jinak. Bylo by pěkné, pokud by se podařilo společně natočit pilot uvažovaného budoucího filmu...

Martin Ježek (*1976) patří k našim nejvýznamnějším autorům formálního a konceptuálního filmu. Vystudoval produkci a střih na FAMU. Od roku 1999, kdy firma FOMA opět začala vyrábět 8mm filmy, natáčí krátké dokumentární eseje. MFDF Ji.hlava pravidelně uvádí jeho snímky, ať už jde o autorské filmy, adaptace (Dům daleko, 2007) či tzv. kolektivní filmy (Druhá liga, 2007). Jeho tvorba téměř bez výjimky vychází z extrémně formálních pozic: partitur a konceptů, které vymezují podobu filmového díla před jeho realizací. Ta se v ostře vytyčených mantinelech odehrává zcela nekontrolovaně. Kromě autorských filmů realizoval touto formou několik adaptací (Richard Weiner: Hlas v telefonu; Věra Linhartová: Dům daleko) a od roku 2007 vytváří tzv. kolektivní filmy (Druhá liga, 2007; Monstrkoncert, 2008; ad.). Spolupracuje s hudební skupinou Birds Build Nests Underground na vizuální podobě jejich vystoupení a se seskupením Handa Gote. Na svých filmech často pracuje v lůžkových vozech po cestě napříč Evropou, jelikož je zaměstnán jako průvodčí nočních vlaků.

Ježek jako jeden z nejradikálnějších představitelů strukturálního dokumentu předem vymezuje téma, natáčecí okolnosti i střih, aby poté film brut realizoval bez ohledu na jeho aktuální podobu. Více viz https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/rozhovor-s-experimentalnim-filmarem-martinem-jezkem/r~dddcdc503cd711e480800025900fea04/

Forma studia

6 událostí v psychicky komfortních prostředích (hospoda, kino, temná komora, příroda atd. dle domluvy s účastníky/cemi): 21. 10., 18.11, 19. 11., 26. 11. - celý den výjezd do exteriéru, 9. 12., 10. 12. 2022), konkrétní program a dispozice budou upřesněny přihlášeným včas před konáním dílny.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

V zajetí experimentu (rozšíření filmového pole)

Podstatou dílny je vytvoření takového mentálního prostředí, ve kterém bychom si společně i každý zvlášť skrz klasické kinematografické postupy (černobílý Super8 film, jeho osvícení v kameře, vyvolání, montáž a projekce) znovu-definovali náš vztah ke smyslově vnímané realitě, která je na rozdíl od současné, číslicově determinované pseudo-realitě výpočetních strojů, jediným skutečným zdrojem v životním poznávacím procesu a jako jediná nám může přinést zkušenst přirozených zážitků. Nebudeme realitu filmem přetvářet, budeme i prostřednictvím netradičních postupů měnit její vnímaní jako takové. Také si proberme možnosti, jak se dostat se svojí tvorbou na okraj, být neúspěšný, neviditelný a ponížený, a přitom veskrze originální a autentický. Jelikož se dílnovedoucí nachází v tvůrčí krizi, bude možno chápat dílnu i jako oboustraně obohacující proces vývoje fiktivního projektu s pracovním názvem „Trosky jednoho filmu“, ke kterému budou následně pozváni zaujatí účastníci/e jako spolutvůrci.

Doporučená nebo povinná literatura

Poezie: Vysoká hra (ed. Ladislav Šerý a Miloslav Topinka, Torst 1993)

Próza: Hana Lehečková - Svatá hlava (Vyšehrad 2019)

Deník: Daniel Hradecký - Trosky jedno deníku (Petr Štengl 2016)

Esej: https://kapital-noviny.sk/psychosexualni-aspekt-v-procesu-strihove-skladby/

K poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sN2pG29qYaw

Hodnoticí metody a kritéria

Dílnovedoucí není schopen jakéhokoliv hodnocení, proto kredity obdrží každý, kdo to vydrží až do hořkého konce.

Poznámka

maximálně 8 studentů z 2-5. ročníku KDT – definitivně budou vybráni po prvním setkání, minimálně alespoň 2 (jinak nemůže vzniknout kolektivní film)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.10.2022 15:00–19:00 Martin JEŽEK
pouze pro studenty 2-5.r. KDT paralelka 1
18.11.2022 16:00–20:00 Martin JEŽEK
paralelka 1
19.11.2022 12:00–16:00 Martin JEŽEK
paralelka 1
26.11.2022 10:00–18:00 Martin JEŽEK
paralelka 1
09.12.2022 15:00–19:00 Martin JEŽEK
paralelka 1
10.12.2022 12:00–16:00 Martin JEŽEK
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů