Český amatérský film – kulturní fenomén

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MCAF Z 1 7SS česky letní

Garant předmětu

Rudolf ADLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření znalostí o historii české kinematografie a filmových žánrech.

Forma studia

modulová výuka KDT FAMU

Přednášející/Lecturer: prof. Rudolf Adler

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 8. 4. 2022 10-17h, Projekce FAMU

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: maximum 72

Volitelný pro /Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Od počátků kinematografie se u nás vyvíjela amatérská, či neprofesionální filmová tvorba velmi blízko té profesionální. Často se dokonce obě sféry ovlivňovaly a propojovaly. Tato skutečnost je přinejmenším v Evropě něčím zcela výjimečným. Navíc byli filmoví amatéři, zejména v minulosti, organizováni v četných klubech a spolcích a filmy promítali na mnoha specifických soutěžích a festivalech. Řada z nich přetrvala dodnes a těší se veřejné i státní podpoře. Pro mnohé talenty se stalo amatérské filmování a účast v těchto aktivitách předstupněm k profesionálnímu školení a startem do profese. Na druhé straně, některé významné osobnosti oboru věnovaly amatérským filmařům intenzivní pozornost a svým angažováním toto prostředí kultivovaly.

Především o tom bude nabízený modul, samozřejmě doplněný řadou ukázek pozoruhodných amatérských filmů minulosti i současnosti v celém spektru žánrů filmu hraného, dokumentárního a animovaného:

Filmy hrané

Sádra (r. Jaroslav Doleček, 1983, 12´)

Andělé na kolejích (r. Ondřej Hejna-Martinec, 2010, 61´)

Marinka (r. Lukáš Koláček, 2012, 37´)

Byznys (r. Martin Bohadlo, 2021, 5´)

Slepice (r. Šimon Štefanides, 2012, 8´)

Operace slepého ucha (r. Jan Kulka, D. Havel, 2004, 11´)

Mlýn (Filmová společnost Foxymon, 2000, 14´)

Slepička (r. Ondřej Hudeček, 2005, 3´)

Dokumenty a reportáže

Jak se dělá ságo (r. Miroslav Trudič, 2017, 16´)

Každé jedenácté (r. Miroslav Trudič, 2012, 10´)

Návštěva u Vladimíra Ruly (r. Miroslav Trudič)

Parní Muž (r. Jiří Beneš, 2008, 15´)

Polická mlékárna (r. Miroslav Šolc, 2020, 12´)

Kašpárkovo pozdní odpoledne (r. Ondřej Krejcar, 2020, 17´)

Nepřítelem osudu (r. Ondřej Krejcar, 2008, 34´)

Zastavení poslední (r. Petr Baran, 2005, 20´)

Filmy animované a experimenty

Houby (r. Jan Kulka)

Sen (r. Jaroslav Nykl, 2004, 3´)

Pššt (r. Jaroslav Nykl, 2010, 3´)

Mokrá pohádka (r. Jaroslav Nykl, 2003, 8´)

Myslivecká humoreska (r. Jan Vavřinka)

O pivu pražském (r. Bohumil Kheil, 2008, 14´)

Pozvaní hosté: Autoři filmů (většinou mimopražští) budou pozváni a dostaví se podle vlastních časových možností. Modul uvede RNDr. MgA. Alice Růžičková, vedoucí KDT FAMU.

Časový rozvrh: 10-12:30h úvod, seminář, projekce, vystoupení hostů

13:15-17h seminář, projekce, vystoupení hostů

Doporučená nebo povinná literatura

Videohobby – čtvrtletník Českého výboru UNICA

Emil Pražan: Česká filmová padesátka. Vydal NIPOS Praha.

Emil Pražan: Česká filmová šedesátka. Vydala Epocha, 2013.

Rudolf Adler: Zrcadlo života a pravdy. Příloha časopisu Amatérský film a video, Vydalo Ministerstvo kultury ČR, Praha 1990.

Rudolf Adler, Jiří Myslík: ABCD… pro všechny: Film a video. Kapitola portréty. Vydal IMPULS Hradec Králové, 2006.

Blanka Růžičková: Filmař Jaroslav Doleček. Vydal UNIPRINT s.r.o., 2016

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast po celou dobu modulové výuky a aktivita na semináři

Poznámka

seminář - řízený dialog a projekce filmů

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08.04.2022 10:00–17:00 Rudolf ADLER Projekce FAMU
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů