Deliberativní demokracie aneb Když lepidlo ani transparent nestačí!

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDEDE zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea CULKOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ

Obsah

Je to, co žijeme, demokracie? Mají občané skutečně vliv na agendu a právo? Jsou současná rozhodnutí demokratická, když rovnosti žen a mužů v nejvyšších mocenských pozicích nebude při nynějším tempu změn dosaženo dříve než za 130 let? (UN WOMEN, 2022). V době souběžných krizí, kdy se radikálně mění klima, kolabují ekosystémy a sociální rozdíly jsou každou minutou větší, je třeba se ptát po tom, jak jako lidstvo můžeme konečně demokraticky dospět k rozhodnutím vysoké kvality, která budou sociálně spravedlivá a budou akceptovat planetární limity. Během workshopu představím průběžné výsledky svého tříletého mezinárodního zkoumání Citizens' Assemblies (občanských shromáždění) dále OS, kdy jsem sledovala deliberativní procesy na lokální, národní, evropské i globální úrovni.

Seznámím vás se základy metodologie i etickými principy, na kterých stojí deliberativní demokracie a jak tzv. mini-publics fungují v praxi. Vysvětlím, proč rovnost a inkluzivita je jedním z hlavních principů OS (gender, věk, socio-ekonomický původ, vzdělání apod.), i proč je tento rozhodovací nástroj vhodný pro dilemata a problémy, které dlouhodobě rozdělují společnost. Na několika ukázkách z filmu „Archa úmluvy“ představím svoji metodu výzkumu, kdy kamera slouží jako politický aktér. O své metodě a občanských shromážděních jsem napsala kapitolu do knihy „Etika a divadlo“, která brzy vyjde v NAMU. Společně ohledáme cestu, jak film a divadlo (devised theatre, divadlo utlačovaných apod.) mohou tyto demokratické rozhodovací procesy obohatit.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise oficiálně prohlásila: „Citizens' Assemblies will be a normality of our political life.“ Ve světě proběhlo podle OECD více jak 900 těchto procesů a stávají se běžnou praxí. V Čechách jsem spoluzaložila „Platformu pro občanská shromáždění“, se kterou se snažíme o zavedení deliberativních nástrojů i u nás. Popíšu, co se daří, na jaké překážky narážíme, i jak se můžete do těchto aktivit zapojit. A na závěr přinesu konkrétní příklady zemí, kde již tento způsob vládnutí institucionalizovali a kudy se praktické promýšlení demokratického vládnutí mezinárodně ubírá, i jakým výzvám čelí.

Workshop vznikl za podpory AMU v rámci řešení výzkumného projektu Zvyšování kvality grantových schémat na AMU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938. Autorka je v současné době doktorandkou v oboru Výzkum a teorie audiovize na FAMU.

Výsledky učení

Workshop je založen na vzájemné reciprocitě. Režisérka Andrea Culková seznámí účastníky s občanským shromážděním jako novou formou demokratického rozhodování. Důkladně představí metodologii, etické principy i standardy kvality rozhodovacího participativního nástroje a ukáže jeho možnosti a kapacity v řešení dilemat a problémů tam, kde volená reprezentativní demokracie selhává. Zároveň odpoví na otázku, proč vláda expertů není řešením. Na příkladech dobré praxe a se dotkne možností využití principů deliberativní demokracie a výběru losem při sestavování školních parlamentů i univerzitních senátů, ale třeba i v rámci řešení klimatické neutrality univerzit.

V interaktivní části workshopu pak účastníci společně promyslí a prakticky prozkoumají možnosti média filmu a divadla jako cesty k hlubšímu poznání problému a způsobu, jak nespoléhat jen a pouze na slovní deliberaci, ale jak do rozhodovacího procesu zapojit i tělo a pohyb.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Andrea Culková. „Klimatická archa úmluvy“ [online]. DenikReferendum.cz. 9. 2. 2021 [cit. 3. 6. 2022]. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/32295-klimaticka-archa-umluvy

„Urban Talks: Občanská shromáždění – Marcin Gerwin (PL)“ [video online]. YouTube.com. 12. 4. 2022 [cit. 24. 8. 2022]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8ZsUmD7rHT4

Steve Taylor. „Humans aren’t inherently selfish – we’re actually hardwired to work together“ [online]. TheConversation.com. 2020 [cit. 28. 5. 2022]. Dostupné z: http://theconversation.com/humans-arent-inherently-selfish-were-actually-hardwired-to-work-together-144145

Spolu se studiem Butterflies & Hurricanes, terapeutkou Zdeňkou Voštovou a mým partnerem a producentem filmu „Žal žen“ jsme vytvořili web https://klimazal.cz/ na pomoc všem lidem zasaženým klimatickým žalem. Najdete na něm praktické rady i tipy, kam se v případě nouze obrátit, stejně jako i film „Žal žen“. K webové stránce je připojena skupina na Facebooku nazvaná „Sdílený žal“, které se můžete stát součástí, pokud je pro vás téma aktuální. Skupina je určena ke sdílení environmentálního a klimatického žalu. Snažíme se zde vytvořit bezpečný prostor ke sdílení úzkostí, strachů a nejistot a zároveň sdílet praktiky

a zdroje, které nám pomáhají. Viz: Klimažal: Environmentální krize [online]. 2022 [cit. 28.

8. 2022]. Dostupné z: https://klimazal.cz/.

Dan Kahan et al. „Gender, Race, and Risk Perception: The Influence of Cultural Status Anxiety.“ 2005. DOI: 10.2139/SSRN.723762

Bob Altemeyer. „What Happens When Authoritarians Inherit the Earth? A Simulation“. Analyses of Social Issues and Public Policy. 2003, roč. 3, č. 1, s. 161–169.

UN WOMEN. “Facts and figures: Women’s leadership and political participation” [online]. UNWomen.org. 2021 [cit. 8. 8. 2022]. Dostupné z: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures

Marcela Adamusová. „Ženy v komunální politice“ [online]. PadesatProcent.cz. 2021 [cit. 8. 8. 2022]. Dostupné z: https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice/komunalni-zastupitelstva/zeny-v-komunalni-politice

Augusto Boal. „World Theatre Day message by Augusto Boal“ [online]. MinnesotaPlaylist.com. 26. 3. 2009 [cit. 8. 8. 2022]. Dostupné z: https://minnesotaplaylist.com/magazine/article/2009/world-theatre-day-message-by-augusto-boal

Centrum divadla utlačovaných v ČR [online]. 2016 [cit. 20. 6. 2022]. Viz http://divadloutlacovanych.cz/

Bárbara Santos et al. Divadlem ke změně: vybrané texty k divadlu utlačovaných. Praha: Antikomplex, 2016. Viz přehledová publikace o devised theatre v anglickojazyčném kontextu. Deirdre Heddon – Jane Milling. Devising Performance: A Critical History. Revised edition. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17.03.2023 10:00–17:00 Andrea CULKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů