Dialogické jednání s vnitřním partnerem

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDIJE Z 2 16S česky zimní i letní

Garant předmětu

Václav TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student k získá základní představu o možnostech rozvoje sebeanalýzy a kreativní komunikace při práci v týmu a při realizaci vlastních autorských projektů.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je skupinová psychosomatická disciplína zaměřená na reflektování kvality komunikačního procesu probíhajícího během veřejného vystupování. Jejím cílem je otevírání cest k rozvoji kreativních přístupů na základě zvědomování, zveřejňování a artikulace procesů probíhajících v těle a mysli účastníků, a to jak na straně vystupujícího, tak na straně publika. Detailní pozornost na tento proces vnitřní i vnější komunikace a rozvíjení citlivosti na odezvu v rámci veřejného prostoru napomáhají zhojňování dispozic a témat, která se v průběhu experimentování jednotlivých účastníků objevují, a možností způsobu jejich sdílení s publikem. „Odkrýváním již existující struktury“, tedy zvědomováním toho, co v jevištním prostoru skutečně probíhá navzdory původním záměrům vystupujícího či očekávání publika, a vylaďováním těchto dvou opozit lze pracovat na zkvalitňování improvizačních dovedností, rozvíjení herních principů a uvolňování snahy o kontrolu směrem k otevřenosti vůči celku, empatii a autenticitě. Takto lze prozkoumávat a objevovat vlastní autorský potenciál, zejména pro podporu takových profesí, kde je zapotřebí zvláštní pozornosti na zpětnou vazbu.

Součástí modulu bude též hledání možností hlasového, řečového a pohybového výrazu a v případě zájmu také uvedení do základů mindfulness – všímavé pozornosti. Reflektování a analýza zažité zkušenosti bude probíhat formou řízených diskusí, psaní reflexí a jejich autorského čtení a také sledováním vlastních výstupů na videozáznamech.

Doporučená nebo povinná literatura

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Překlad Jiří Černý a Věra Koubová. První vydání. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 stran. Váhy; sv. 6. ISBN 80-204-0224-1.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Praha: Brkola, 2012- . sv. ISBN 978-80-905152-5-3.

http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní spolupráce

Poznámka

Modul je určen pro studenty KDT a CAS, kteří ještě neabsolvovali kurz Dialogického jednání.

Přednášející/Lecturer: MgA. Václav Trojan (garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek - sobota 28-29. 2. 2020, 10-17h, učebna 2

Kapacita: Maximum 12 + kamera na záznam experimentací, které pak budeme analyzovat - bylo by skvělé, kdyby se našel dobrovolník, který by byl ochotný natáčet; pokud by dotyčný chtěl, mohl by se také aktivně účastnit (jako třináctý - studenti se budou střídat).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
23.11.2019 10:00–18:00 Václav TROJAN
taneční sál DAMU - jen pro KDT a CAS paralelka 1
24.11.2019 10:00–18:00 Václav TROJAN
taneční sál DAMU - jen pro KDT a CAS paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
28.02.2020 10:00–17:00 Václav TROJAN Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
pro KDT a CAS paralelka 1
29.02.2020 10:00–17:00 Václav TROJAN Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
pro KDT a CAS paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů