Dějiny myšlení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDMY Z 2 12S česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín Dolák, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studující by měli umět samostatně přemýšlet o probraných otázkách. Měli by znát k daným problémům argumenty i protiargumenty. U studentů by měl být probuzen upřímný zájem o probíraná témata.

Forma studia

online seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Důraz bude kladen na srozumitelné a živé podání současných filosofických pohledů na níže jmenovaná témata. Témata budou podávána seriózně, ale také s nadhledem a vtipem, důraz bude kladen na živou a kreativně polemickou diskuzi se studujícími. Část hodin budou přednášky, část hodin živé diskuze.

  1. Definice umění – dostatečné podmínky pro umění, západní vs. jiné umění, co musí mít umělecký objekt?
  2. Umění a emoce, afekty – optimistické vs. pesimistické umění, afekt radosti a smutku u Spinozy – moc konat roste (radost) nebo klesá (smutek)
  3. Filozofie mysli – proč by umělci měli řešit problém vědomí? A kvália? A co to vůbec je? Myšlenkové experimenty: Mariin pokoj, filozofická zombie
  4. Existuje já a svobodná vůle? A co Dennett? Existují vůbec kvália? Existují vůbec emoce?!?
  5. Etika a film: egoismus vs. utilitarismus (neosobních stavů bez já, bez ega), Derek Parfit... etika od Aristotela k Parfitovi
  6. Filosofie svobodného pohybu a jak ji dát do filmu? Improvizace, strach ze ztráty tváře, persony/masky
  7. Nově objevené výtvarné/obrazové umění u C.G. Junga – „Červená kniha“, archetypy a psychóza
  8. Tvorba a duševní porucha – schizofrenie a psychóza, Lacan a Reálno, Imaginárno a „realita“ (Symbolično), „objekt malé a“, Deleuze a jeho schizoanalýza proti psychoanalýze

Doporučená nebo povinná literatura

Ivan Blecha: Filosofie (základní problémy). Olomouc: 2011.

Antonín Dolák: Problém jáství. Ostravská univerzita: 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

zá/2 – 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu – ústní (patrně online) pohovor se studujícím na jakékoliv filozofické téma, které si předem sám připraví

Poznámka

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Termíny a místo konání/Date and time: 2 online setkání v pátek 16. 4. a 23. 4. 2021, 10-13h a 14-17h

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% účast a aktivita na semináři, ústní pohovor

Kapacita/Capacity: maximum 120 studentů

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.04.2021 10:00–17:00 Antonín Dolák
online přednáší PhDr. Mgr. Antoín Dolák, Ph.D. paralelka 1
23.04.2021 10:00–17:00 Antonín Dolák
online přednáší PhDr. Mgr. Antoín Dolák, Ph.D. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů