Na vlastní kůži - etika v dokumentárním filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDOET Z 1 7 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 20 až 25 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul na pomezí hry a improvizace chce účastníky vtáhnout do problematických otázek etického jednání nikoliv z teoretického hlediska, nýbrž prostřednictvím přímé akce.

Forma studia

Modulová výuka KDT.

Přednášející/Lecturer: Tereza Reichová a Lucie Králová

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 4. 3. 2022, 10-17h, učebna U1

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 15

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Jak chápat etický rozměr tvorby? Za jakých podmínek etický apel omezuje tvorbu a kdy naopak nabízí podstatnější perspektivy a materiál? Představuje-li etika ideální celek principů vztahování se a mezilidského jednání, kde končí a kde začíná sféra její působnosti?

Princip práce na semináři

Prostřednictvím jednoduchých „modelových konstelačních her“ účastníci zažijí různé variace konstituující eticky hraniční „filmovou scénu“. Principem je simulovat proces natáčení a prohloubit zvědomění toho, co se v dané scéně děje z perspektivy režiséra, štábu a protagonisty. Prozkoumáme, jak výběr prostředí, časový stres a neuvědomované jednání během natáčení ovlivňuje protagonistu, autora i diváka.

V menších skupinách se tak zpřítomní základní situace / konstelace ve kterých se tvorba filmu odehrává. Jejich cílem je otevřít prostor pro hlubší etické vnímání a kultivovat schopnost vědomě reagovat na eticky problematické situace. Zároveň si účastníci mohou zvědomit způsoby, jakými (ne)funguje komunikace mezi jednotlivými profesemi ve štábu.

ÚKOL: příprava jedné eticky nejednoznačné situace, která bude využita pro vstup do první z her.

Připravte si příklad jednoduché situace z vašeho natáčení, ve které jste se necítili komfortně z hlediska etických principů (např. bylo vám trapně za protagonistu, který si neuvědomoval, jak ve filmu působí, nebo jste se cítili vtaženi protagonistou do přístupu, který vám nesedí, nebo jste přistoupili na určitou manipulaci protagonisty proti vaší vůli).

Doporučená nebo povinná literatura

Gauthier, Guy. 2004. Dokumentární film – jiná kinematografie. Praha: Akademie múzických umění.

KREČMEROVÁ, Gabriela. 2011. Dokumentární film, etika a manipulace, empirické poznámky na základě dokumentu Terapie loutkou. Brno: Masarykova univerzita.

Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní zapojení se do her a příprava jedné eticky nejednoznačné situace

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů