Na vlastní kůži - etika v dokumentárním filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDOET Z 1 7S česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ, Tereza Reichová, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul na pomezí hry a improvizace chce účastníky vtáhnout do problematických otázek etického jednání nikoliv z teoretického hlediska, nýbrž prostřednictvím přímé akce.

Forma studia

Modulová výuka KDT.

Přednášející/Lecturer: Tereza Reichová a Viola Ježková (garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 1. 3. 2019, 10-17h, učebna U1

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 25

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Jak chápat etický rozměr tvorby? Představuje-li etika ideální celek principů vztahování se a mezilidského jednání, kde končí a kde začíná sféra její působnosti? Za jakých podmínek etický apel omezuje tvorbu a kdy naopak nabízí podstatnější perspektivy a materiál?

Prostřednictvím jednoduchých her účastníci zažijí různé polohy účasti konstituující „filmovou scénu.“ V roli diváka, režiséra a protagonisty budou moci nahlížet různé apely etického vnímání.

Zažijí, jak výběr prostředí natáčení ovlivňuje protagonistu i diváka.

V menších skupinách se tak zpřítomní základní situace / konstelace ve kterých se tvorba filmu odehrává. Jejich cílem je otevřít prostor pro etické vnímání a bezpočet otázek z toho plynoucích.

Dopolední část modulu bude věnována „case study“ filmu lektorek modulu a první hře. V odpolední části se uskuteční dvě další hry. Závěr modulu bude věnován reflexi a zobecnění poznaných principů ve vztahu k tradici dokumentárního filmu.

Podmínkou účasti je aktivní zapojení se do improvizací během celého dne a příprava jedné eticky nejednoznačné situace, která bude využita pro vstup do první z her (situace může být reálná – z filmu na kterém student spolupracoval, či jej viděl, nebo ryze hypotetická).

Doporučená nebo povinná literatura

Gauthier, Guy. 2004. Dokumentární film – jiná kinematografie. Praha: Akademie múzických umění.

KREČMEROVÁ, Gabriela. 2011. Dokumentární film, etika a manipulace, empirické poznámky na základě dokumentu Terapie loutkou. Brno: Masarykova univerzita.

Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní zapojení se do her a příprava jedné eticky nejednoznačné situace

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
01.03.2019 10:00–17:00 Viola JEŽKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednáší Tereza Reichová a Viola Ježková paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů