Feministická audiovize: Proč existovaly velké ženské umělkyně?

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFEAV zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Malinová Martina, Alice RŮŽIČKOVÁ

Obsah

Modul seznamuje studenstvo s pracemi umělkyň, které se pohybovaly na poli audiovize od 70. let 20. století. Skrze díla žen, tvořících od druhé vlny feminismu, prozkoumáme témata, která do umění a audiovize vnesly a rozvíjely. Tělesnost, péče, násilí, mateřství a další v podání těch, kterých se týká.

Budeme vycházet z textu Lindy Nochlin „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“ a během modulu se podíváme na archivy významných děl generací, které tvořily před námi. Ohledávání změn technologií, přístupů a témat v zahraničním i tuzemském umění slouží jako vyprávění o dějinách (umění) z jiného úhlu.

Abramovič, Mandieta, Ono, Lacy, Emin, Koťátková, Olivová a další.

Výsledky učení

seznámit studenty s tvorbou audiovizuálních umělkyň 20. století

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Nochlin, Linda. „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“. Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Ed. Martina Pachmanová. Přel. Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. Praha: One Woman Press, 2002. 51–52.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
31.03.2023 10:00–17:00 Malinová Martina Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů