Found footage aneb umění druhé ruky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFOFO Z 1 7S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ, Andrea SLOVÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s možnostmi práce s cizím materiálem. Nové použití dříve vytvořených filmů, hudby, slov, textů, obrazů, ale také forem a kulturních vzorců je stará metoda. Slouží k znovuobjevení či znovuvynalezení smyslu, významu nebo estetické hodnoty anebo prostě ke hře, zpochybňování původního a manifestaci jiného. Rozpouští se tak hranice mezi produkcí a recepcí, mezi tvorbou a kopírováním, mezi readymade a dílem.

Forma studia

Modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Anrea Slováková (garant Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 30. 11. 10-17h v učebně KDT 217

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast na celém dnu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 25

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

V rámci modulu si představíme a na ukázkách z filmů ukážeme různorodé přístupy k práci s převzatým materiálem. Uvedeme typologii podle amerického filmového teoretika Williama Weesa: kompilace, koláže, přisvojení. Provedeme historický exkurz do příkladů dobově příznačných typů nakládání s převzatými materiály. Těžiště modulu však je v současném found footage filmu. Primárně se tedy zaměříme na příklady z poslední dekády – jak se proměnil přístup k práci s převzatými materiály, jaké postupy rekontextualizace, manipulace či zásahů do materiálů vidíme, s jakými různými zdroji filmaři pracují.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.advojka.cz/archiv/2009/22/umeni-druhe-ruky

https://dafilms.cz/director/1015-andrea-slovakova

http://www.ji-hlava.cz/programove-sekce/fascinace

https://vimeo.com/257744978 – odkaz na část „Tradition“ z filmu Mike Hoolbooma „Public Lighting“ (2004, 76´)

sborníky DO (http://www.ji-hlava.cz/sborniky-do), především č. II (sešit Santiago Álvarez) a III (sešit Bruce Conner)

Kino Ikon, č. 1, ročník 9, 2005

Wees, William C.: Recycled Images. Art and Politics of Found Footage Films. Anthology Film Archives, NY 1993

Scott MacDonald: Avant-Doc: Intersections of Documentary and Avant-Garde Cinema, Oxford University Press 2014

Leyda, Jay: Films beget Films. A Study of Compilation Film. Hill and Wang, New York 1964

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Poznámka

Andrea Slováková (*1981)

Slovenská režisérka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka žijící v České republice. Je autorkou portrétu českého matematika Petra Vopěnky, kurátorkou experimentálních filmů MFDF Jihlava, jednou z kurátorek portálu online distribuce dokumentů Doc Alliance Films a zakladatelkou nakladatelství Nová beseda. Byla ředitelkou Nakladatelství AMU v Praze, ředitelkou pro publikační činnost MFDF Ji.hlava, šéfredaktorkou a editorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO, založila tréninkový workshop pro studenty filmové vědy a žurnalistiky Média a dokument. Přednáší dějiny a metody dokumentárního a experimentálního filmu na MU v Brně, je členkou redakční rady periodika o dokumentárním filmu Dok.revue, filmového časopisu Iluminace, expertkou Státního fondu kinematografie a slovenského Audiovizuálneho fondu, publikuje články o filmech a rozhovory s režiséry v různých filmových a kulturních časopisech.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
30.11.2018 10:00–17:00 Andrea SLOVÁKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů