Film sobě – film všem

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFSFV Z 2 12S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza Reichová, Alice RŮŽIČKOVÁ, Apolena Rychlíková

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Laboratoř, která hledá ideální společný mentální a možná i fyzický umělecký prostor.

Mají filmaři dostatečné pracovní nebo finanční podmínky pro tvorbu filmů? A co čeká člověka po FAMU? Jak fungují instituce - televize nebo produkce, a jaký vztah k nim můžou umělci zaujímat? S jakými problémy se umělecké scény potýkají a je vůbec v silách jednotlivců je nějak vyřešit? Modul Film sobě - Film všem chce participativní cestou hledat odpovědi na otázky, které se dnes diskutují ve většině umělecký oborů. A film by v promýšlení odpovědí neměl sedět v koutě!

V první fázi chtějí lektorky představit různé úspěšně projekty z jiných uměleckých oblastí, nabídnout vhled do motivací a praktických cest k vytvoření nezávislých uměleckých struktur - institucí, skupin, nebo ateliérů. Feministická instituce, Ateliér bez vedoucího, Mothers Artlovers, Institut úzkosti nebo Mánes umělcům vznikli z různých pohnutek - všechny ale spojuje snaha nové umělecké generace vypořádat se s problematickými aspekty současného uměleckého provozu, ať jimi jsou nedostatečné mzdy a nespravedlivé odměňování na poli umění, špatná podpora ze strany institucí, absence postgraduálních dílen pro další intelektuální i praktický rozvoj nebo přetrvávající nerovnosti na umělecké scéně. Každá z prezentovaných skupin nabídne unikátní uchopení dané problematiky a na vlastním příkladu popíše, jak se s ním vyrovnala.

Druhý den lektorky představí své příspěvky, které se již vztahují ryze k filmovému prostředí a přirozeně naváží na debatu se studenty, ze které by měly vzejít základní informace o tom, co oni sami považují na největší nedostatky a problémy stávajícího filmového provozu. V druhé části debaty se diskuze zaměří na hledání ideální formy právě pro filmový prostor.

Výstupem modulu budou krátké texty studentů jednoduše shrnující jejich pohled na největší problémy a návrhy řešení. Tyto výstupy nebudou sloužit jen k započtení modulu, ale i jako materiály k další, otevřené konferenci, která by byla součástí modulové výuky v letním semestru.

Forma studia

Modulová výuka KDT ZS 2018/19

Přednášející/Lecturer: Tereza Reichová, Apolena Rychlíková (garant Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek a sobota, 23. 11. 10-15h a 24. 11. 10-16h, učebna 2

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 90% účast na obou dnech + aktivita na semináři + 1-2 strany eseje

Kapacita/Capacity: 40

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Laboratoř, která hledá ideální společný mentální a možná i fyzický umělecký prostor.

Mají filmaři dostatečné pracovní nebo finanční podmínky pro tvorbu filmů? A co čeká člověka po FAMU? Jak fungují instituce - televize nebo produkce, a jaký vztah k nim můžou umělci zaujímat? S jakými problémy se umělecké scény potýkají a je vůbec v silách jednotlivců je nějak vyřešit? Modul Film sobě - Film všem chce participativní cestou hledat odpovědi na otázky, které se dnes diskutují ve většině umělecký oborů. A film by v promýšlení odpovědí neměl sedět v koutě!

V první fázi chtějí lektorky představit různé úspěšně projekty z jiných uměleckých oblastí, nabídnout vhled do motivací a praktických cest k vytvoření nezávislých uměleckých struktur - institucí, skupin, nebo ateliérů. Feministická instituce, Ateliér bez vedoucího, Mothers Artlovers, Institut úzkosti nebo Mánes umělcům vznikli z různých pohnutek - všechny ale spojuje snaha nové umělecké generace vypořádat se s problematickými aspekty současného uměleckého provozu, ať jimi jsou nedostatečné mzdy a nespravedlivé odměňování na poli umění, špatná podpora ze strany institucí, absence postgraduálních dílen pro další intelektuální i praktický rozvoj nebo přetrvávající nerovnosti na umělecké scéně. Každá z prezentovaných skupin nabídne unikátní uchopení dané problematiky a na vlastním příkladu popíše, jak se s ním vyrovnala.

Druhý den lektorky představí své příspěvky, které se již vztahují ryze k filmovému prostředí a přirozeně naváží na debatu se studenty, ze které by měly vzejít základní informace o tom, co oni sami považují na největší nedostatky a problémy stávajícího filmového provozu. V druhé části debaty se diskuze zaměří na hledání ideální formy právě pro filmový prostor.

Výstupem modulu budou krátké texty studentů jednoduše shrnující jejich pohled na největší problémy a návrhy řešení. Tyto výstupy nebudou sloužit jen k započtení modulu, ale i jako materiály k další, otevřené konferenci, která by byla součástí modulové výuky v letním semestru.

Program:

pátek 23. 11. 2018 – učebna 217 KDT

10:00-12:00 a 13:00-15:00 Prezentace inspirativních projektů s diskuzí

Hosté z Feministické instituce, Ateliéru bez vedoucího, Mothers Artlovers, Institut úzkosti a Mánes umělcům.

Jejich prezentace budou zaměřeny na důvody vzniku a přesný popis vytváření konceptu a praktické podoby jejich fungování. Proč vznikli? Co byla motivace? Jak šla cesta od idejí k praxi? K čemu jsou dnes alternativou? Co se jim podařilo proměnit na poli umění, galerií, vysokých škol?

sobota 24. 11. 2018 – učebna 217 KDT

10:00-12:00 Příspěvky lektorek

Tereza Reichová:

  1. Kde skončila diskuze nad hledáním společného prostoru dokumentaristů po škole? Představení proudů, které se v ní objevily a vize, u které se bohužel v roce 2015 jen skončilo.
  2. Kauza Budvar a ČEZ v prostoru filmu. Kritika zneužití subkultur, která rozbouřila nejen dokumentaristické vody a končila dopisem pro představitele České televize s apelem na zlepšení pracovních podmínek. Konkrétno, které se rozteklo v obecnosti.
  3. Závěry z diplomové práce “Hledání podoby filmového družstva 2.0” ve vztahu k novým podobám sdílení a pomáhání si.

Apolena Rychlíková:

  1. Co mě naučilo natáčení filmu „Hranice práce“? Jak si vážit sama sebe a co je to sociální kapitál.
  2. Co dlouhodobě chybí ve filmové komunitě? Vzájemnost proti individualismu, spolupráce proti konkurenci. Příklady z jiných odvětví.
  3. Možnosti změny na základě diplomové práce „Dokument s.r.o.“: odbory, družstvo, platforma nebo hnutí?

13:00-16:00

Otevřený diskusní kruh se studenty na téma jejich vlastního pohledu na instituce, podmínek pro tvorbu, nerovnosti. Hledání nových cest.

Doporučená nebo povinná literatura

RAVENTÓS, Daniel. Materiální podmínky svobody. Praha: Rubato, 2015. Eseje (Rubato).

JOHANISOVÁ, Naďa. Kulturní družstva. Kulturní noviny. 2009, listopad/prosinec Film. 1934,

David GRAEBER, Práce na hovno https://a2larm.cz/2013/09/prace-na-hovno/

Rychlíková Apolena, Dokument s.r.o. Aneb když dokumentaristé zakládají filmové produkce, FAMU, 2018

Reichová Tereza, Hledání podoby filmového družstva 2.0., FAMU, 2016

Linky na sdružení:

Ateliér bez vedoucího http://abv.451.cz/prohlaseni-statement/

Institut úzkosti http://institutuzkosti.cz/front

Feministická insituce http://feministinstitution.cz/kodex/

Mathers Artlovers https://mothersartlovers.tumblr.com/

Mánes umělcům a spolek Skutek https://www.spolekskutek.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

K započtení modulu je třeba účasti na obou dnech a odevzdání vlastního krátkého textu, který přichází s vlastním pohledem na současné problémy a návrhem řešení.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
23.11.2018 10:00–15:00 Tereza Reichová Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
spolu s Apolenou Rychlíkovou paralelka 1
24.11.2018 10:00–16:00 Tereza Reichová Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
spolu s Apolenou Rychlíkovou paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů