Hudba jako dokument (konfliktů v dnešním světě)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MHDK Z 1 7S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel Klusák, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je seznámit studenty s jedinečnou tvorbou ruských básnířek, které žily a tvořily v konfliktu s mocí.

Forma studia

Modulová výuka KDT ZS 2018/19

Přednášející/Lecturer: Pavel Klusák (garant Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 12. 10. 10-17h v Projekci FAMU

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast na obou dnech + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 60

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V roce 2018 vydává německá producentka AGF (Antye Greie) elektronické album DISSIDENTOVA, kde se vztahuje k poezii ruských žen-disidentek od 18. století až po současné autorky (od historických, dnes už klasických autorek Anny Achmatovové a Naděždy Mandelštamové až k novinářce Anně Politkovské, člence skupiny Pussy Riot Naděždě Tolokonnikovové a současné mladé petěrburské básnířce Galině Rymbu). Tohle hudební dílo je pro nás výchozím bodem k úvahám: Jak hudebníci a zvukoví umělci dnes naplňují úlohu dokumentaristů? Seznámíme se s hudbou, která cituje, sampluje a využívá terénní nahrávky (field recordings), aby přinesla svědectví o konfliktních, umlčovaných a přehlížených tématech. Sledujeme různé estetiky, ale i významové distribuční strategie, prolamujeme se k různým způsobům poslechu. Ptáme se, zda má tento typ uměleckého díla v dnešním světě sílu něco změnit.

Pavel Klusák (*1969)

píše o hudbě do médií od roku 1989. Je absolventem FF UK (bohemistika) a FAMU (scenáristika). Těžištěm jeho tvorby je psaní o hudbě. Soustředí se jednak na společensko-politické přesahy hudby, jednak na experimentální a nezávislou hudbu. Texty s nadčasovější hodnotou vytvářel pro Lidové noviny a jejich přílohu Orientace (2009-2016), předtím pro Respekt, Literární noviny, Týden a řadu dalších periodik. Publikoval mj. v Souvislostech, Kritické příloze Revolver Revue, Revui Labyrint, ve sbornících vydavatelů NAMU, Knihovna Václava Havla, Větrné mlýny, Goethe-Institut a další. Pravidelné pořady má na Radiu Wave a na stanici Vltava. Je dramaturgem hudebního programu MFDF Ji.hlava.

Doporučená nebo povinná literatura

https://vltava.rozhlas.cz/agf-poezie-ruskych-disidentek-v-proudu-elektrickeho-soundu-7446743

Hodnoticí metody a kritéria

90% účast a aktivní zapojení se na semináři

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.10.2018 10:00–17:00 Pavel Klusák Projekce FAMU
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů