Lidé za kamerou - letopis

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MLETO Z 1 5S česky zimní

Garant předmětu

Rudolf ADLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Jaroslav BRABEC, Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

seznámit posluchače fakulty a další zájemce s žánrem intenzivní několikaminutové portrétní studie natáčené ve speciálním zadání na 35 mm film

Forma studia

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: prof. Rudolf Adler, prof. Jiří Myslík, prof. Jaroslav Brabec

Termíny a místo konání/Date and time: pátek/Friday 16. listopad 2018, 10-15 h, projekce FAMU

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři/ 90% participation + being active in the seminar

Kapacita/Capacity: 60

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky/czech

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Od akademického roku 2005/06 vznikla na FAMU série několika desítek portrétních studií osobností české kinematografie. Především kameramanů, ale i dalších profesionálů. Cvičení je společným dílem posluchačů kateder kamery a spolupracujících studentů dokumentaristiky. V prvních letech se významně podílel na realizaci Národní filmový archiv. Poskytoval 35 mm film a nesestřiženou verzi materiálu postupně ukládal jako letopisný materiál pro možné užití v budoucnosti. Po odchodu ředitele Vladimíra Opěly, který byl spolu s prof. Markem Jíchou a prof. Rudolfem Adlerem, jedním z iniciátorů projektu, NFA s novým vedením sice od spolupráce odstoupilo, ale vedení fakulty a katedry kamery, prozíravě formát zachovalo. Postupně tak vzniká pozoruhodná řada několikaminutových portrétních studií. Modul seznámí s historií a současností projektu a ve třech projekčních blocích ukáže nejzdařilejší výsledky. Některé studie byly v minulosti s úspěchem předvedeny na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, Academia filmu v Olomouci. Jeden z portrétů získal cenu na Czech Press Photo v sekci video.

Doporučená nebo povinná literatura

žádné

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.11.2018 10:00–15:00 Rudolf ADLER Projekce FAMU
Lažanský palác
spolu s Jiřím Myslíkem a Jaroslavem Brabcem paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů