Masterclass Heleny Třeštíkové

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MMHT zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Helena Třeštíková (*1949, rozená Böhmová) vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU (1974). Na sklonku roku 1990 spoluzaložila Nadaci Film & Sociologie a v roce 1994 Nadaci Člověk a čas. Časosběrnou metodu rozvíjí už od svého školního filmu Živá voda (1972). Natočila přes čtyřicet dokumentů, většinou s tematikou mezilidských vztahů, sociálních problémů a ženské otázky, například Sladké století (1998 – cena za nejlepší dokument na MFF KV) či obdobně koncipované Ženy na přelomu tisíciletí (mj. portrét narkomanky V pasti, 2001 – Zvláštní uznání na MFF KV). Časosběrné cykly: Řekni mi něco o sobě (od roku 1989) a Manželské etudy (1987–2006). V Karlových Varech byly uvedeny také časosběrné dokumenty Marcela (2006), René (2008 – oceněn Evropskou filmovou akademií Prix Arte za nejlepší evropský dokument), Katka (2010) a Soukromý vesmír (2012).

Na přelomu století začala spolupracovat s Radou České televize jako externí spolupracovnice jejího „etického panelu“. V prosinci 2017 byla jmenována profesorkou pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Dokumentární tvorba na AMU. V roce 2018 jí UMPRUM udělila titul dr.h.c., na počátku července 2019 se stala členkou americké Akademie filmového umění a věd, která každoročně uděluje ceny zvané Oscar.

Časový harmonogram masterclass:

10-11h úvod a film Heleny Třeštíkové z 2. ročníku FAMU „Živá voda“ (1972, 15´) - první pokus o časosběr

11-13h krátké ukázky z několika časosběrných projektů s rozborem a komentářem, debata

13-14h oběd

14-17h film „Soukromý vesmír“ (2011, 83´) a debata

Soukromý vesmír

Časosběrný dokumentární film sledující 35let života Honzy, který se v roce 1974 narodil „před kamerou“ a jeho rodiny. Původně šlo o 15timinutový film „Zázrak“, jehož tématem byla proměna ženy v matku a byl uveden do kin v roce 1975. Po 35 letech navázala režisérka na nasbíraný materiál ze života rodiny a ukázala další aktuální osudy původních protagonistů.

Výsledky učení

Cílem je představit ne zcela obvyklou metodu tvorby dokumentárních filmů – projekty natáčené v delších časových obdobích.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a TŘEŠTÍK, Michael. Časosběrný dokumentární film. Vydání první. Praha: NAMU, 2015. 176 stran. ISBN 978-80-7331-355-5.

Heda Margoliová-Kovályová; Helena Třeštíková. Hitler, Stalin... a já: ústní historie 20. století. Příprava vydání Ivan Margolius. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. 224 s. Dostupné online. ISBN 978-80-204-3625-2.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a Pavel KOSATÍK. Sběrná kniha. V Praze: Paseka, 2017, 335 s. ISBN 978-80-7432-752-0.

https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/709/helena-trestikova

https://www.pametnaroda.cz/cs/trestikova-helena-20160321-0

https://www.zenyozenach.cz/helena-trestikova-podstatou-casosberneho-filmu-je-ze-tocite-co-se-deje-nikoli-to-co-si-prejete/

https://www.dokrevue.cz/aktualne/soukromy-vesmir

https://dvojka.rozhlas.cz/zakruty-zivota-jsou-zajimave-a-necekane-porad-me-fascinuje-priznava-helena-8502912

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů