Multimediální projekty - dokument v prostoru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MMPD Z 1 7S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ, Pavel Štingl

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit studentům poznat další alternativní způsoby komunikace s divákem kromě lineárního vyprávění dokumentárním filmem.

Forma studia

seminář a exkurze

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Multimediální prvky historických expozic jsou nes běžnou součástí historických muzeálních instalací, galerií, míst paměti. Jejich jazyk se vyvíjí nejen úměrně technologiím. Od technických doplňků „přidaných pohyblivých obrázků“ do tradičních výstav se jazyk „dokumentů v prostoru“ vyvinul ve svébytný multižánr. Jeho příprava je podobná, jako realizace velkého dokumentárního projektu s tím, že do týmu přistupují některé výtvarné profese + architekt + tvůrčí technologická podpora. Následuje klasická práce s archivy či vzpomínkami, scénáristická příprava natáčení a střih. Zvláštní kreativní fází je odladění interaktivní expozice a doplnění o vzdělávací moduly.

Multimediální expozice jsou dobrou alternativou dokumentární tvorby s tím, že distribuci klasického dokumentu, či jeho televizní premiéru nahradí sezonní či stálá expozice namístě paměti, v sezonním objektu, či v kamenném muzeu. Vícekanálový dokument se tak stane unikátním tvůrčím dialogem na kontaktním místě, kam musí návštěvník osobně dorazit. Výhodou je, že multimediální projekt není atakován mnoha jinými programy v televizním programovém spektru, či nejistou kinodistribucí v konkurenci nejrůznějších filmových žánrů na plátnech kin.

Pátek 8. 11. 2019, 10-12h přednáška v učebně KDT 217, 13-17h návštěva na Kampě, na Letné a v Lidicích:

Prezentace v učebně shrne formy a dopady předních světových muzeí a památníků tematicky se pohybujících v minulosti 20. století. Návštěva několika expozic nabídne představu o škále forem a dramaturgických přístupech k různým látkám.

Doporučená nebo povinná literatura

více o výstavním projektu na Letné na https://komunikace89.bubny.org/

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast na výuce

Poznámka

vyučuje Pavel Štingl:

Pavel Štingl (*1960) vystudoval KDT FAMU, jeho absolventský film Naučit se bát (1985) z prostředí mladých lékařů získal řadu cen a determinoval jeden z hlavních proudů jeho tvorby. Počátkem 90. let zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů ze zemí bývalého socialistického bloku, které byly oceněny na mnoha festivalech. V 1995 založil vlastní produkční společnost K2, kde jako producent zrealizoval několik dokumentárních cyklů a řadu rozsáhlých koprodukčních dokumentů. K největším patří historické příběhy dvacátého století: Příběh trosečníků Patrie (1996), Čtyři páry bot (1997), Kámen a poznání (1998), Zaniklý svět Karla Pecky (2000), Druhý život Lidic (2002) a další. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění. Dokument Eugéniové (2013) zhlédli diváci 49. MFF KV. K aktivitám společnosti K2 patří celovečerní snímek Mír jejich duši či rozsáhlá multimediální expozice nově postaveného muzea v Památníku nacisty vypálené obce Lidice A nevinní byli vinni, která se stala v současnosti nejmodernější expozicí válečné historie v České republice. Z poslední doby jsou také jeho filmy: Divadlo bláznivých dramat Borise Rösnera, Suchá Hora, dědina na konci trati. Samostatnou linii jeho tvorby tvoří sběrné dokumenty o zrodu uměleckých děl: Popis jednoho zápasu, Cesta k cestě, Odvaha, Sarkofág pro královnu…

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08.11.2019 10:00–17:00 Pavel Štingl Učebna KDT 217
Lažanský palác
Vyučuje Pavel Štingl, exkurze Kampa, Letná, Lidice paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů