Práce s archivy na střihovém filmu o Miloši Formanovi

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MPASF Z 1 7S česky letní

Garant předmětu

Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vysvětlit problematiku specifické práce s archivy při vzniku střihového filmu

Forma studia

Modulová výuka KDT FAMU.

Přednášející/Lecturer: Helena Třeštíková a Jakub Hejna

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 22. 2. 2019, 10-12h projekce FAMU a 13-17h učebna KDT 217

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 25

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Film „Miloš Forman - Cesta ke svobodě“ vznikl jako koprodukce ARTE a České televize. Jako režisér byla dramaturgií televize ARTE oslovena Helena Třeštíková, ta si přibrala jako spolurežiséra Jakuba Hejnu, střihače filmu.

Zadání bylo vytvořit komplexní portrét Miloše Formana tak, aby filmu rozuměli i evropští diváci. Konečná dohoda byla, že vznikne 55 minut dlouhý film pro ARTE a 80 minut dlouhý tvar pro Českou televizi.

V době zadání filmu Miloš Forman ještě žil, o připravovaném filmu věděl a těšil se na něj, ale ze zdravotních důvodů odmítl být natáčen. V průběhu práce na filmu zemřel.

Od začátku tedy bylo jasné, že budeme pracovat pouze s archivními materiály, jak českými, tak zahraničními.

Kromě filmů, které Miloš Forman natočil, jsme hodlali využít i dokumentů, které o něm vznikly jak v Čechách, tak i ve světě.

Modul na příkladu filmu ve stavu „working process“ se bude věnovat problematice práce s archivy.

Technické problémy:

Dramaturgické problémy:

Pokusíme se popsat průběh realizace, časové plány, dobu strávenou ve střižně.

Modul bude zahájen projekcí pracovní verze filmu „Miloš Forman - Cesta ke svobodě“ v Projekci FAMU 10-12h a 13-17h v učebně KDT 217 se budeme snažit na vybraných ukázkách z filmu dokumentovat různorodé problémy realizace filmu: dramaturgické, estetické i technické.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
22.02.2019 10:00–12:00 Helena TŘEŠTÍKOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
projekce filmu Miloš Forman - Cesta ke svobodě paralelka 1
22.02.2019 13:00–20:00 Helena TŘEŠTÍKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
přednáší Helena Třeštíková a Jakub Hejna paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů