Profesní organizace - manuál na ochranu vašich práv

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MPOMP Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza Reichová, Alice RŮŽIČKOVÁ, Apolena Rychlíková

Výsledky učení dané vzdělávací složky

seznámit studenty s profesními organizacemi a připravit manuál na hájení jejich práv

Forma studia

Modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Tereza Reichová a Apolena Rychlíková (garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 5. 4. 2019, 10-16h, učebna KDT 217

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 25

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Volné pokračování modulové výuky KDT ze zimního semestru 303MFSFV „Film sobě - film všem“, v němž byl kladen důraz na sebeorganizaci mimo instituce. Tento modul naopak bude hledat význam profesních organizací a prozkoumat úskalí aktivního členství v nich. Posluchači se setkají s tvůrci, kteří do takových institucí vstoupili, a odpoledne také si sami vytvoří situace, které v roli jednotlivců či v kolektivu budou v budoucnu zažívat při vyjednáváních s institucemi.

Program:

10:00 úvod do problematiky

10:30 - 11:30 host David Jařab jako zástupce ARAS. Vývoj motivací pro vstup do profesní organizace.

11:30 - 12:30 host Martin Blažíček za Odbory AMU. Motivace k jejich založení, změna vyjednávací pozice, vnímání vnitřní proměny jejich členů.

Oběd 12:30-13:30

13:30 - 16:00

Rozdělení do pracovních skupin. Řešení konkrétních situací, jak se sebou nenechat manipulovat ve jménu peněz a práce/tvorby, a následná prezentace zbylým účastníkům modulu v rámci simulované situace.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.aras.cz/

http://odbory-amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
05.04.2019 10:00–16:00 Tereza Reichová Učebna KDT 217
Lažanský palác
přednáší Tereza Reichová a Apolena Rychlíková paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů