Pitching pro dokumentaristy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MPPD Z 2 12S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Student se orientuje na mapě evropských dokumentárních pitching fór a má povědomí o příležitostech, které prezentace filmu v mezinárodním prostředí přináší.

-Student dokáže formulovat svou autorskou vizi a téma filmu, a to jak během neformální prezentace, tak i ve strukturované podobě s ukázkami z materiálu.

-Student dokáže připravit balíček prezentačních materiálů: logline, synopsi, treatment, rozpočet filmu, plakát, teaser a trailer. A také sám sebe, protože prezentace křehkého nehotového námětu vyžaduje mnoho odvahy a nadhledu.

-Student dokáže kriticky promyslet svá očekávání a kontext mezinárodních akcí.

-Student dokáže uvažovat nad mezinárodním potenciálem svého námětu a identifikovat témata, která by mohla oslovit i zahraniční diváky.

Forma studia

Modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: MgA. Tomáš Potočný

Termíny a místo konání/Date and time: 4 online setkání 15:40-18:05 v pondělí 12. 4., 19. 4., 26. 4. a 3. 5. 2021

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu

Kapacita/Capacity: maximum 10 studentů KDT 3-5. ročník

Volitelný pro/Optional for: KDT

Jazyk výuky/Language of teaching: česky, anglicky

Předpoklady a další požadavky

předpokládá se aktivní znalost angličtiny

Obsah kurzu

Každého autora, který chce točit filmy a nemá vlastní zdroje na jejich produkci, čeká nevyhnutelná nutnost prezentovat náměty jiným lidem. Umět dobře formulovat, dobře se orientovat v nabízených příležitostech a mít otevřenou mysl, to je základní předpoklad úspěchu v náročném prostředí (nejen) mezinárodních fór. Zároveň je ovšem neméně důležité zachovávat si vlastní autorskou integritu a uvědomovat si úskalí, které tyto akce pro tvůrce znamenají. Umění sebevědomé otevřené mysli je dobré neustále cvičit.

Modulová výuka se zaměří na trénink a úskalí pitchingu v dokumentárním industry prostředí. Studenti se blíže seznámí s jednotlivými evropskými dokumentárními pitching fóry a kontextem, který tyto akce pro autory kreativních filmů představují – a to jak z pohledu prezentujících, tak i z pohledu těch, kteří sedí na židlích pozvaných expertů. Jádrem modulů je práce na prezentacích studentských filmů. Cílem je poskytnout studentům praktické postupy, prostor a zpětnou vazbu, aby se naučili přesvědčivě vyjadřovat své autorské záměry a dokázali zaujmout potencionální spolupracovníky.

Na posledním setkání povedeme rozhovor s Erikem Winkerem, německým producentem, který se se svými filmy pravidelně účastní světových marketů a považuje pitching za běžnou součást vývoje filmu. Kromě toho, že se podílel na mnoha zajímavých a úspěšných filmech, vstupuje Erik často do koprodukcí s filmaři ze střední a východní Evropy, které potkává právě na nejrůznějších fórech. Během setkání se budeme bavit o jeho pohledu na pitching a na smysl podobných akcí.

https://www.corsofilm.de/en/movies/completed/

Jednotlivé bloky:

12. 4. analýza záznamů několika reálných pitchingů na předních zahraničních fórech, identifikace funkčních a nefunkčních postupů

19. 4. nácvik různých forem prezentací studentských filmů, identifikace silných a slabých míst

26. 4. příprava videomateriálů – ukázek a trailerů – v kontextu jednotlivých typů prezentací

3. 5. setkání s Erikem Winkerem, prezentace připravených pitchů a zpětná vazba

Doporučená nebo povinná literatura

KURZ, Sibylle. Pitch it! NAMU, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

https://www.dok-leipzig.de/en/dok-industry

https://www.idfa.nl/en/info/idfa-forum

https://sheffdocfest.com/view/meetmarket

https://dokweb.net/activities/east-doc-platform/2021/about

http://doclab.pl/en_GB/program/cedoc-market-koprodukcyjny/

Hodnoticí metody a kritéria

zá/2 – 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu – prezentace filmu

Poznámka

Tento modul je přípravou na předmět 303P2 „Pitching 2 – KDT“, který od roku 2021/22 budou navštěvovat studenti ve 3. ročníku bc. studia oboru Dokumentární tvorba, v návaznosti na předmět společný pro více kateder 305P1 „Pitching 1 – KP“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů