Televizní seriálová tvorba optikou feministických teorií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MTSFT Z 3 14S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz si klade za cíl seznámit studující se základními feministickými teoriemi vycházejícími ze sociálního konstruktivismu a s feministickými filmovými a televizními teoriemi tak, aby byli/y studující schopné/í identifikovat a interpretovat reprezentaci genderu v audiovizuálních dílech. Studující se seznámí nejen s obvyklými genderovými stereotypy a klišé, ale také s možnostmi subverzivního zobrazení genderových rolí a identit včetně přesahů ke queer reprezentacím.

Forma studia

modulová výuka KDT FAMU

Přednášející/Lecturer: Mgr. Iva Baslarová Ph.D.

Termíny a místo konání/Date and time: pátek a sobota 4-5. 12. 10-17h proběhne online

Podmínky atestace/Assignement: zá/3 - 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu

Kapacita/Capacity: 20

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Modul kriticky představí televizní produkci pořadů seriálového typu od soap oper a telenovel přes reality show a další zábavní pořady až po tzv. quality TV. Aplikace feministických teorií se zaměřuje na specifikaci jednotlivých žánrů, obsahů a formátů až k publiku a důsledkům televizní produkce v rámci televizního a filmového průmyslu. Modul si dále klade za cíl představit základní přístupy k mediální konstrukci genderu. Zabývá se jí ve vztahu k mediálním obsahům. Každý blok se zabývá teoretickou reflexí dané problematiky, představuje také empirická data a příklady z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

•Connell, R. W. 1987. Gender and Power. Cambridge, Oxford: Polity Press, pp. 245–253.

•Skeggs, B., Wood, H. Turning it on is a class act: immediated object relations with television. Media Culture Society, 2011, 33: 941.

•Merck, M. Sexuality in the City. 2004. In: Akass, K., McCabe, J. (eds.): Reading Sex and the City. New York: I. B. Tauris.

•Chances, L. S., Watkins, B. X. 2006. Gender, Race and Class. Ofxord: Blackwell Publishing, pp. 17–49.

•Heath, S. Three Essays on Subjectivity. 1986. In: de Lauretis, T. (ed.): Feminist Studies/Critical Studies. London: The MacMillan Press LTD.

•Ang, A. 1985. Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Amsterdam: Methuen, s. 117–137.

•Luhmann, N. Romantická láska. In: Láska jako vášeň. Paradigm Lost. Praha: Prostor, s. 135-151.

•Allen, L. ''Sensitive and Real Macho All at the Same Time'': Young Heterosexual Men and Romance. Men and Masculinities, 2007 10: 137.

•Alberto, M. 2015. “Of dubious and questionable memory”. The Collision of Gender and Canon in Creating Sherlock’s Postfeminist Femme Fatale. In: Farghaly, N. (ed.): Gender and the Modern Sherlock Holmes. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.

•Robinson, L. S. 2004. Wonder Women. Feminisms and Superheroes. New York, London: Routledge, pp. 65–95.

•Fiske, J. Gendered Television: Femininity. In: Gender, Race and Class in Media. Gail Dines and Jean M. Humes (eds.). London: Sage. 1995, s. 340-348.

•Lowery, M. M. The Traditional Romance Formula. In: Dines, Humez (eds.): Gender, Race and Class in Media. London: Sage, 1995.

•Baslarová, I.: Divačka „růžové knihovny“: „U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu.“ Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. In Mediální studia, I/2014.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast a aktivita na semináři

•závěrečná recenze – kritické zhodnocení vybraného seriálu české či zahraniční produkce optikou feministických teorií

Poznámka

online

interaktivní přednáška doplněná ukázkami z vybraných seriálů

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů