Televizní seriálová tvorba optikou feministických teorií

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MTSFT Z 3 14S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva Baslarová, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz si klade za cíl seznámit studující se základními feministickými teoriemi vycházejícími ze sociálního konstruktivismu a s feministickými filmovými a televizními teoriemi tak, aby byli/y studující schopné/í identifikovat a interpretovat reprezentaci genderu v audiovizuálních dílech. Studující se seznámí nejen s obvyklými genderovými stereotypy a klišé, ale také s možnostmi subverzivního zobrazení genderových rolí a identit včetně přesahů ke queer reprezentacím.

Forma studia

modulová výuka KDT FAMU

Přednášející/Lecturer: Mgr. Iva Baslarová Ph.D.

Termíny a místo konání/Date and time: pátek a sobota 4-5. 12. 10-17h proběhne online

Podmínky atestace/Assignement: zá/3 - 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu

Kapacita/Capacity: 20

Volitelný pro/Optional for: AMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Modul kriticky představí televizní produkci pořadů seriálového typu od soap oper a telenovel přes reality show a další zábavní pořady až po tzv. quality TV. Aplikace feministických teorií se zaměřuje na specifikaci jednotlivých žánrů, obsahů a formátů až k publiku a důsledkům televizní produkce v rámci televizního a filmového průmyslu. Modul si dále klade za cíl představit základní přístupy k mediální konstrukci genderu. Zabývá se jí ve vztahu k mediálním obsahům. Každý blok se zabývá teoretickou reflexí dané problematiky, představuje také empirická data a příklady z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

•Connell, R. W. 1987. Gender and Power. Cambridge, Oxford: Polity Press, pp. 245–253.

•Skeggs, B., Wood, H. Turning it on is a class act: immediated object relations with television. Media Culture Society, 2011, 33: 941.

•Merck, M. Sexuality in the City. 2004. In: Akass, K., McCabe, J. (eds.): Reading Sex and the City. New York: I. B. Tauris.

•Chances, L. S., Watkins, B. X. 2006. Gender, Race and Class. Ofxord: Blackwell Publishing, pp. 17–49.

•Heath, S. Three Essays on Subjectivity. 1986. In: de Lauretis, T. (ed.): Feminist Studies/Critical Studies. London: The MacMillan Press LTD.

•Ang, A. 1985. Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Amsterdam: Methuen, s. 117–137.

•Luhmann, N. Romantická láska. In: Láska jako vášeň. Paradigm Lost. Praha: Prostor, s. 135-151.

•Allen, L. ''Sensitive and Real Macho All at the Same Time'': Young Heterosexual Men and Romance. Men and Masculinities, 2007 10: 137.

•Alberto, M. 2015. “Of dubious and questionable memory”. The Collision of Gender and Canon in Creating Sherlock’s Postfeminist Femme Fatale. In: Farghaly, N. (ed.): Gender and the Modern Sherlock Holmes. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.

•Robinson, L. S. 2004. Wonder Women. Feminisms and Superheroes. New York, London: Routledge, pp. 65–95.

•Fiske, J. Gendered Television: Femininity. In: Gender, Race and Class in Media. Gail Dines and Jean M. Humes (eds.). London: Sage. 1995, s. 340-348.

•Lowery, M. M. The Traditional Romance Formula. In: Dines, Humez (eds.): Gender, Race and Class in Media. London: Sage, 1995.

•Baslarová, I.: Divačka „růžové knihovny“: „U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu.“ Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. In Mediální studia, I/2014.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast a aktivita na semináři

•závěrečná recenze – kritické zhodnocení vybraného seriálu české či zahraniční produkce optikou feministických teorií

Poznámka

online

interaktivní přednáška doplněná ukázkami z vybraných seriálů

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.12.0202 10:00–17:00 Alice RŮŽIČKOVÁ
vyučuje Iva Baslarová online paralelka 1
05.12.2020 10:00–17:00 Alice RŮŽIČKOVÁ
vyučuje Iva Baslarová online paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů