Záběrování s Vítem Klusákem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MZAB Z 3 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 60 až 75 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smysl cvičení – studenti dokumentu si (podle mé zkušenosti) jedině takto ozkouší možnosti filmového vyprávění, které pak mohou přenést i do své dokumentární praxe. Prostě si prakticky zkusí vyprávět čistě filmovými prostředky.

Filmovou kameru FS7, příslušenství a světla zajišťuje Hypermarket Film, střihový komp zajišťuje KDT.

Forma studia

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: MgA. Vít Klusák (asistují Marie-Magdaléna Kochová a Tomáš Hlaváček)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek-neděle 12-14. 11. 2021, Poněšice

Podmínky atestace/Assignement: zá/3 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: maximum 12

Povinný pro /Optional for: KDT FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Jedná se o 2,5denní intenzivní kurz, ve kterém si studenti vyzkouší odvyprávět krátký příběh beze slov pomocí precizně rozzáběrované sekvence. Pečlivě se budeme zabývat každým jednotlivým spojem, každou návazností, velikostmi záběrů, volbou rakurzu, střihovou osou včetně směrů pohledů, motivovaným i nemotivovaným pohybem kamery vůči ději. Skupina 9-12 studentů a studentek je rozdělena na 3 filmové štáby: 1. štáb je zaměstnán hereckou akcí, 2. natáčením etudy, 3. pořizuje dokumentárně pojaté „making of“ jako památku, a především jako zkušenost z natáčení děje, který nelze opakovat.

Pátek – příjezd po obědě (nikoli večer!) teorie

Sobota – zadání, zkoušení, natáčení i střih

Neděle – poslední střihové úpravy a projekce etud v kině, odjezd kolem 13-14 hod.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení do praktické výuky

Poznámka

prezenčně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů