Art preparation of Feature Film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304APF2 Z 1 12S anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Production designer and his positon in the film crew, Structure of work of Production designer on the film project. Tools of production design: Space,Texture, Colors, Lights, Furniture, Props, Collaboration between designer and other members of film crew.

Student is getting general information about work of Production Designer, his position within the film crew and learn the way how Production designer collaborate with other members of film crew. He will get more understandig about work with space, colors, structures and light to create film set either from real location or on stage.

Forma studia

The course will be taught in blocks by individual areas - Film Scenography, Film Costume, Film Make-Up, Special Effects in Film

Předpoklady a další požadavky

no

Obsah kurzu

 1. COSTUME IN FILM

Katarina Štrbová Bieliková

 1. Introduction to thinking about costume, initial information on the costume creation process, cooperation of the costume designer with the director, cinematographer, set designer, make-up artist.
 2. Colour stylization, application options, dramaturgy.
 3. Character-building function of costume.
 4. The story line, transformations and development of the characters.
 5. Historical and contemporary costume, what they have in common, what is different about approach thereto
 6. Stylization, costume based on film genre.
 7. Costume in black & white film
 8. Sci-fi, fantasy, fairy tale
 9. FILM MAKE UP

ZDENĚK KLIKA

Make-up in film

1st Lecture

 1. An introduction to the meaning and process of creating the character of a dramatic persona using the right make-up
 2. Make-up in film: Why was make-up used with colour and B&W cinematographic film stock. Why is make-up applied today.
 3. /1. Creating the character of a dramatic persona using make-up according to the script and the director’s

idea, and the subsequent collaboration with costume designer and set designer

 1. Working with script, design, make-up and camera tests. Creating links
 2. The development and transformations of make-up according to the evolution of the character in the story, ageing etc.

4.Collaboration of the professions involved in filmmaking

2nd lecture

 1. Everyday make-up
 2. Historic make-up / fairy tale / with hair and beard accessories
 3. Stylized make-up
 4. Minor special make-up: tears, sweat, bruises, scratches
 5. SFX effects in make-up

Collaboration towards a joint art concept of a film character by the make-up artist and costume designer. Practical demonstration of making up a character. Joint work with costume.The course of a shooting day from the point of view of make-up and costume designers

 1. SPECIAL EFFECTS IN FILM

MARTIN OBERLÄNDER

Introducing basic film effects such as rain, wind, snow, fire, smoke, explosions, shots ..., explanation of individual steps, demonstration of selected effects. Expected place of the class is on set in the days of preparation for shooting, when the authentic preparation of the effect can be seen. If no job is in progress, the class would take place in the workshop in Rudná u Prahy

COURSE COORDINATION – PETRA LEBDUŠKOVÁ

Doporučená nebo povinná literatura

Film Craft: Production Design, Fionnuala Halligan, Illex

Production Design: Architects of the Screen (Short Cuts), Jane Barnwell

Designing for Screen: Production Design and Art Direction Explained, Georgina Shorte

Hodnoticí metody a kritéria

presence and interaction during the lectures

Poznámka

no

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů