Art preparation of Feature Film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304APF2 Z 1 24S anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student is getting general information about work of Production Designer, his position within the film crew and learn the way how Production designer collaborate with other members of film crew. He will get more understandig about work with space, colors, structures and light to create film set either from real location or on stage.

Forma studia

Lectures, screening, film analysis

Předpoklady a další požadavky

--------------

Obsah kurzu

Production designer and his positon in the film crew, Structure of work of Production designer on the film project. Tools of production design: Space,Texture, Colors, Lights, Furniture, Props, Collaboration between designer and other members of film crew.

Doporučená nebo povinná literatura

Film Craft: Production Design, Fionnuala Halligan, Illex

Production Design: Architects of the Screen (Short Cuts), Jane Barnwell

Designing for Screen: Production Design and Art Direction Explained, Georgina Shorte

Hodnoticí metody a kritéria

presence and interaction during the lectures

Poznámka

---------------

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů