Exteriérové nestandardní scény

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EN Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

získání a ověření znalostí v oboru nestandartního snímání obrazu

Forma studia

rozbor dané tematiky, technické podmínky a emocionální působení, filmové ukázky. Příprava a uskutečnění praktického cvičení - natočení a postprodukční finalizace.

Předpoklady a další požadavky

teoretické i praktické znalosti v rozsahu dosavadního studia

Obsah kurzu

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA :

A/ p o d v e č e r

.

B/ a m e r i c k á n o c

dtto jako p o d v e č e r, dále faktory omezující a podporující záměr, natáčení v podmraku a slunečním osvětlení

C/ - rozbor případů natáčení scény v reál.interiéru s pohledovým kontaktem na podvečerní exteriér. Příklady různé intenzity a chromatičnosti osvětlení interiéru. Realizace v praktické části cvičení.

D/ - teoretický rozbor příkladu plynulého přechodu záběrů PODVEČER až NOC v jedné exteriérové scéně ( změny chromatičnosti,tonality, přechod z denního na umělé osvětlení )

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ :

Posluchači natočí společně řadu exteriérových záběrů ( 10 -20 ), ve kterých si ověří poznatky ze semináře. Kamera, negativ 35 mm, v dosahu Studia Klimentská umělé osvětlení, v exteriéru akumulátorové osvětlení, odrazná deska. Varianty expoziční, různé intenzity a chromatičnosti dosvětlování, použití různých filtrů. Důležitý je podrobný z á p i s. Při společném číslování negativu je možné rozčíslovat delší záběry na dvě verze ( světlostní, odlišné chromatičnosti ). Společné zhodnocení výsledku práce.

Praktické ověření poznatků z oblasti exponometrie a jejich uplatnění při výtvarném řešení nestandardních scén, při exteriérovém natáčení tzv. podvečerů a amerických nocí.

Doporučená nebo povinná literatura

ukázky z filmů k této problematice

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast v semináři, při přípravě a realizaci filmového díla

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů