Kvarteto

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KV Z 2 10S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Měl by vzniknout harmonický celek prostoru, postavy a masky, adekvátně zasvícený a zaznamenaný kamerou, výsledek spolupráce a kooperace všech profesí dohromady.

Forma studia

praktické cvičení dle zadaného úkolu

Předpoklady a další požadavky

absolvování předmětů „Výtvarná příprava hraného filmu 1 a 2“

Obsah kurzu

Závěrečný projekt k předmětům „Výtvarná příprava hraného filmu 1 a 2“. Jedná se o praktické cvičení v ateliéru Studia Famu, propojení všech znalostí a výstupů z hodin a workshopů

Jde o společný projekt studentů kamery, scénografie, kostýmu a masky a pedagogů katedry kamery a režie

Zadání vytváří: Ondřej Nekvasil, Katarína Štrbová Bieliková, Zdeněk Klika, Petra Lebdušková

Výsledkem bude jednoduché zadání postav v prostoru- např. pracovna A. Dvořáka, ložnice Emmy Destinové…

Příprava:

MOODBOARD- deska formátu A1/B1

Realizace- STUDIO FAMU

Ve Studiu FAMU se připraví jednoduchá dekorace- roh pokoje s vybranou strukturou stěn a barevností

Studenti scénografie připraví zařízení dekorace, studenti kostýmu a masky připraví kostýmy

Studenti kamery připraví techniku a zasvítí prostor

Studenti režie připraví krátkou etudu a seženou herce

Umělecký maskér Zdeněk Klika za pomoci studentů kostýmu a masky připraví herce- demonstruje postup přípravy herce

Kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová Bieliková vede studenty kostýmu a masky při přípravě kostýmů

Ondřej Nekvasil vede studenty scénografie při přípravě prostoru

Pedagog z katedry kamery pomáhá studentům kamery se svícením a technikou

Pedagog z katedry režie vede studenty režie při práci s herci

Doporučená nebo povinná literatura

literatura věnující se umění v oblasti - filmu, výtvarného umění, architektury, módy, fotografie,....

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů