Základy práce filmového architekta

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MBFA Z 1 4S anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základy práce filmového architekta, návrhy dekorací, výkresové dokumentace a orientace v ní.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled a zhlédnutí klíčových filmů naší i světové kinematografie.

Obsah kurzu

1.Základní seznámení s prací filmového architekta a jeho postupy práce.

2.Spolupráce s produkcí filmů, režisérem, kameramanem a dalšími složkami.

3.Světlo, barvy, prostor ve filmu.

4.Složení Artdepartmentu na malých a velkých filmových či televizních projektech.

5.Přehled dějin umění se zaměřením na architekturu a užitkové předměty.

6.Orientace ve výkresové dokumentaci pro výrobu, stavbu, úpravy dekorací.

7.Nové formy výkresové dokumentace ve 3D

8.Práce se zastavovacím výkresem ateliéru a základy rozmístění dekorací.

9.Seznámení s výrobou v dílnách, původními i novými technologiemi.

10.Základy používání SFX, VFX ve filmové scénografii.

11.Natáčení s kaskadéry, zvířaty, dětmi.

12.Bezpečnost a bezpečnostní předpisy při stavbě dekorací a natáčení.

Doporučená nebo povinná literatura

The Art of Illusions: Production Design for Film and Television, T.A.Snow, 2017

Designing for Screen: Production Design and Art Direction Explained, G.Shorter, 2012

What an Art Director does: Introduction to Motion Picture Production, W.Preston, 1994

Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World, P.Woodbridge, 2013

Scenography, Bruckner, Atelier

What is Scenography?, Pamela Howard, Taylor and Francis

The scenography of Josef Svoboda, Jarka Burian, Middletown, Conn.

Surfaces, Judy A. Juracek, W.W.Norton and Company

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je účast na přednášce

Poznámka

----

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů