Konfrontace - příprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MKOP Z 1 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

projekce sestřihu filmů

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-----------------------

Obsah kurzu

Vzájemnou dohodou se studenty vybrat filmy zajímavého režiséra. Provést sestřih scén určených pro diskuzi. Sestřih a výběr scén bude proveden po konzultaci s pedagogem v digitální laboratoři katedry kamery. Pro seminář budou studenti nadstandardně připraveni tak, aby diskuze s tvůrci měla kvalitní základ. Seminář bude nasnímán digitální kamerou určeným studentem tak, aby sloužil jako archiválie studentům KK.

Doporučená nebo povinná literatura

dostupná literatura popřípadě internetové informace týkající se konkrétního tématu

Hodnoticí metody a kritéria

Aktvní účast na přípravě a konání modulu „Konfrontace“

Poznámka

-----------------

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů