Konfrontace - Petr Weigl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MKPW Z 1 4S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je, aby studenti měli možnost diskuze s tvůrci, kteří patří k umělecké špičce ve svém oboru.

Forma studia

Vedená přednáška s následnou diskuzí.

Předpoklady a další požadavky

-----

Obsah kurzu

Vzájemnou dohodou se studenty vybrat filmy zajímavého režiséra. Provést sestřih scén určených pro diskuzi. Sestřih a výběr scén bude proveden po konzultaci s pedagogem v digitální laboratoři katedry kamery. Pro seminář budou studenti nadstandardně připraveni tak, aby diskuze s tvůrci měla kvalitní základ. Seminář bude nasnímán digitální kamerou určeným studentem tak, aby sloužil jako archiválie studentům KK.

Doporučená nebo povinná literatura

Dostupná literatura, popřípadě internetové informace, týkající se konkrétního tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast

Poznámka

-------

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů