Konfrontace - Radim Špaček

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MKRS Z 1 3S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je, aby studenti měli možnost diskuze s tvůrci, kteří patří k umělecké špičce ve svém oboru.

Forma studia

Vedená přednáška s následnou diskuzí.

Předpoklady a další požadavky

----

Obsah kurzu

Vzájemnou dohodou se studenty vybrat filmy zajímavého režiséra. Provést sestřih scén určených pro diskuzi. Sestřih a výběr scén bude proveden po konzultaci s pedagogem v digitální laboratoři katedry kamery. Pro seminář budou studenti nadstandardně připraveni tak, aby diskuze s tvůrci měla kvalitní základ. Seminář bude nasnímán digitální kamerou určeným studentem tak, aby sloužil jako archiválie studentům KK.

Doporučená nebo povinná literatura

---

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast

Poznámka

----

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů