Restaurátorské postupy digitálního restaurování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MRP Z 1 1/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je seznámení studenty FAMU s restauratérskými postupy digitálního restaurování metodou DRA

Forma studia

Workshop

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Čas a místo konání: 7.11.2017 SOUNDSQUARE, ČESKÁ TELEVIZE, KINO LUCERNA

10:00 - 12:00 SOUNDSQUARE - praktický workshop a demonstrace s ukázkami, jak byl restaurován zvuk filmu Radúz a Mahulena

13:00 - 15:00 ČESKÁ TELEVIZE - prohlídka, demonstrace a odborná diskuse u nově zakoupeného zvukového skeneru České televize Resonances

17:45 - 18:00 KINO LUCERNA - projekce zrestaurovaného chronofotografického záznamu Étienna-Julese Mareye - Place de la Concorde

18:00 - 20:00 KINO LUCERNA - projekce zrestaurovaného filmu Radúz a Mahulena

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na minimálně jedné ze tří částí workshopu a sepsání reflexe v rozsahu 1-2 normostran, kterou zašlete prof. MgA. Marku Jíchovi a Mgr. Pavlu Rejholcovi.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů