Řeč kamery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304RK Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretické a praktické osvojení koncepčního používání obrazových výrazových prostředků a skladebných postupů.

Předmět je určen pro všechny obory kromě kamery.

Forma studia

Seminární kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování semináře a cvičení „Praktika oboru kamera“

Obsah kurzu

Seminář je zaměřený na praktické využití základních výrazových prostředků kinematografického obrazu a aplikaci univerzálních skladebných principů.

Problém odlišnosti ?zamýšleného? a ?výsledného? bývá jednou z hlavních příčin zklamání nad dosaženým výsledkem obrazového sdělení. Posluchači si vyzkouší v rámci semináře aplikaci teoretických poznatků v praktickém cvičení realizovaném formou diapozitivů.

Důležitou součástí náplně je analýza vlastního materiálu i ukázek, která je vedena formou diskuse se záměrem seznámit studenty s koncepční metodou interpretace obrazové představy eliminující nahodilost.

  1. Kinematografie jako informační systém - srovnání kinematografie a literatury
  2. Kinematografický obraz , výrazivo, stavební složky, obsah, význam, skladba,stavební postupy, skladebné postupy, výrazové postupy.

3.-4. Univerzální skladebné principy- princip role- princip kontrastu- princip rytmu- princip symetrie

  1. Záběr - základní stavební kámen kinematografického sdělení, parametry záběru- obsah- velikost- úhel pohledu- délka

6.-9. Výrazové prostředky kinematografického obrazu

Kompozice obrazu - lineární, plošná, prostorové řešení, formát obrazu

Pohyb - vnitřní a vnější pohyb, rychlost a charakter pohybu, technické prostředky pro pohyb kamery

Světlo - technické a výtvarné světlo, světlotonalita obrazu, světelná konstrukce, styly v osvětlování

Barva - vnímání barev, uspořádání barev, barevné kontrasty ,barevná kompozice

  1. Zadání foto cvičení
  2. Následná skladba - základní principy: vazba kompoziční, vazba pohybová, vazba světlotonální, vazba pojetí

12.-13. Analýza foto cvičení - diskuse

Každý posluchač bude realizovat v rámci semináře fotografický úkol na barevný inverzní materiál.

Zadání:

1.Nápadné umístění postavy v celku rušné ulice - postava spíše v pozadí; musí být akcentována alespoň třemi skladebnými postupy. Prostorové řešení.

2.Dvě postavy a strom - prázdné pozadí, minimální počet obrazových prvků. Plošné řešení.

3.Tři postavy a zeď - výrazné prostorové řešení.

4.Tři postavy a zeď - plošné řešení.

5.Městský exteriér - výrazná lineární perspektiva, barevná perspektiva podporuje dojem prostoru.

6.Městský exteriér - výrazná lineární perspektiv, barevná perspektiva nepodporuje dojem prostoru.

7.Postava před monumentální architekturou - zdůraznit monumentalitu rakursem, snímacím úhlem a volbou odstupu postavy od kamery a od budovy.

8.Postava v PC (zády ke kameře) před plakátovací plochou; v záběru dominantní plakát, jasný směr pohledu postavy, využití barevného akcentu.

9.Postava a mříže - sluneční atmosféra, využití vlastního a vrženého stínu.

  1. Postava u okna - řešení vysokého světelného kontrastu.

11Obecná večerní atmosféra - městský exteriér; v obraze svítí několik světelných zdrojů.

12.Postava v uličce staré zástavby - dramatická noční atmosféra.

Věnujte pozornost přesné kompozici, nastavení osvitu a kostýmu modelu. Můžete použít skladebné postupy směřující od popisu k abstrahování při zachování zadání.

Materiálové požadavky:1 kazeta bar. inverzního materiálu + vyvolání / 1 posl. ,15 ks diarámečků / 1 posl.

Přednášející: doc. Jiří Myslík

Doporučená nebo povinná literatura

Brožková, Ivana. Dobrodružství barvy. SPN Praha 1983.

Livio, Mario. Zlatý řez. Argo, Dokořán 2006. ISBN 80-7203-808-7.

Šmok, Ján: Úvod do teorie kinematografického obrazu. ČST Praha 1972.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria pro získání zápočtu:

70% účast na seminářích

prezentace fotografického cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů