Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SCM2 Z 9 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Oborová praxe, trénink uměleckých schopností studenta.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Studium na FAMU, obor kamera.

Obsah kurzu

Akce probíhá individuálně dle scénáře daného cvičení nebo filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Scénář projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů