Tanec a film – média (v) pohybu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TFMP Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

seznámení studentů se specifikou natáčení tanečních audiovizuálních projektů.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsahem první části modulu je nástin historického průniku tance a filmu od počátku kinematografie po současnost s cílem objasnit rysy a specifika žánru „dance for camera“. Přednáška se dotkne teoretických témat souvisejících s choreografickou kompozicí obrazu, dynamikou střihu, obrazovou syntaxí montáže.

Druhá část modulu bude věnována žánrům tanečního filmu s důrazem na odlišné principy spolupráce choreografa a filmaře (vznik choreografie). V této části bude také představena tvorba a teoretické poznatky jednoho z průkopníků tanečního filmu Davida Hintona.

Jana Návratová je uměleckou ředitelkou Festivalu tanečních filmů, který jako jediný systematicky prezentuje žánr tanečních filmů v ČR a podněcuje domácí tvorbu na tomto poli.

Přednáška je úvodem pro praktický modul Dance for camera, na kterém si studenti zkusí natočit ve spolupráci s profesionálními tanečníky krátké taneční filmy pod vedením známého britského režiséra Davida Hintona.

Součástí modulu budou filmové ukázky i cca 30 minutový dance for camera film.

Na konci přednášky budou také představeni choreografové, se kterými bude možné navázat spolupráci pro modul Dance for camera s Davidem Hintonem, který proběhne v druhé polovině dubna.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů