Výtvarná příprava hraného filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VP Z 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

Představit studentům profesi scénografa, kostýmního výtvarníka, maskéra a jejich roli při tvorbě filmového díla. Představení filmových efektů, práci stavby dekorace, kostyméra, rekvizitáře…

Zdůraznění spolupráce už od počátku přípravy projektu- scénograf může významně pomoci při tvorbě režijní koncepce, dramaturgie, výběrem lokací, záběrováním, barevností…, kostýmní výtvarník a maskér ovlivní charakter postav, výběr herců, dramatičnost děje, technické profese vzhled a dynamiku natáčení

Společný projekt navodí spolupráci tak, jak by měla v praxi vypadat, co by měly o sobě jednotlivé profese vědět a jak se respektovat a jaký čas si dát vzájemně na přípravu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Výuka probíhá v blocích dle jednotlivých oborů. Výuka probíhá společně se studenty oboru Kostým a maska.

 1. FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

ONDŘEJ NEKVASIL

 1. Art department- hierarchie, funkce
 2. Vývoj ateliérů- přirozené osvětlení, zvuk, umělé světlo
 3. Projekt- zadání

JINDŘICH KOČÍ

 1. Umění číst ve výkresech, 3D vizualizacích, aplikace na Sketch-up
 2. Stavby v ateliérech, realizace
 3. WORKSHOP struktury, textury 3 vyučovací hodiny

-odnesou si desky, které později použijí v ateliéru jako různé druhy pozadí

Místo konání: Barrandov, dílny

Patinér p. Stránský

RADMILA IBLOVÁ

 1. Hmotná kultura
 2. Historicky autentické stavby a interiéry
 3. Historie stavebních prvků- okna, dveře
 4. FILMOVÝ KOSTÝM

„ Kostýmní design jako komplexní disciplína“

Blok čtyř přednášek a praktických cvičení cílených primárně na studenty katedry kamery, ale vhodné i pro jiné obory.

Úvodní přednáška ve formě pptx prezentace s množstvím obrazového materiálu se bude zabývat kostýmem a kostýmním výtvarnictví v širším kontextu, jako významné umělecké disciplíně současnosti ve filmu, divadle a živé akci a bude fokusována na barevný film.

Druhá přednáška se bude zabývat kostýmem v černobílém filmu, specifiky výtvarnými, materiálovými a strukturálními.

Praktický seminář ve filmové kostymérně ukáže práci s konkrétními materiály, strukturou, vzorem, barvou, světlem i problému interference. Stejně tak i důležitost patiny a přeměny nově vyrobeného kostýmu v autenticky filmový.

Závěrečný seminář je určen společné práci s materiály získanými v celém bloku, diskusi, zhodnocení a pochopení daného oboru a praktické využití v další práci studentů.

 1. FILMOVÁ MASKA

ZDENĚK KLIKA

Maska a líčení ve filmu

I. Přednáška

 1. Úvod do smyslu a procesu vytvoření charakteru filmové dramatické postavy uměleckým maskérem pomoci správné masky
 2. Vytvoření charakteru dramatické postavy pomocí masky dle scénáře a představy

režiséra a návazné propojení s kostýmním výtvarníkem a architektem

 1. Práce se scénářem, návrhy, maskérské a kamerové testy. Vytvoření návazností
 2. Vývoj a změny masky dle vývinu postavy v ději, stárnutí apod.
 3. Spolupráce profesí na natáčení

II. přednáška

1.Ličení ve filmu: proč se líčilo na kinofilm barevný a černobílý. Proč se líčí dnes.

 1. Civilní maska
 2. Historická maska/ pohádka/ s použitím vlasových a vousových doplňků
 3. Stylizované masky
 4. Drobný speciální make-up : slzy, pot, modřiny, škrábance
 5. SFX efekty v masce
 6. SPECIÁLNÍ EFEKTY VE FILMU

MARTIN OBERLÄNDER

Představí základní filmové efekty jako je déšť, vítr, sníh, oheň, kouř, výbuchy, postřely…, vysvětlení postupu práce, demonstrace vybraných efektů

Předpoklad místa konání je přímo na place v přípravných dnech před natáčením, kdy je možné vidět přípravu efektu v praxi

Pokud by nebyla k dispozici žádná zakázka, probíhala by výuka v dílně v Rudné u Prahy

Doporučená nebo povinná literatura

SW - Sketchup

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání společného projektu, ke kterému výuka směřuje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů