Alternativní distribuce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AD Z 2 2/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s problematikou a fungováním různých způsobů a modelů současné alternativní audiovizuální distribuce

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

absolvování přednášek Šíření audiovizuální tvorby 1 a 2

Obsah kurzu

1.Terminologie a přehled modelů alternativní distribuce, současná situace audiovizuální distribuce ve světě a na domácím trhu

2.Alternativní distribuce dokumentárních filmů

3.Day and date releases ? příklady tohoto typu distribuce, vyhodnocení úspěšnosti, legislativa

4.VOD platformy ? modely, přehled, situace na trhu

5.Marketingové strategie u alternativních distribučních modelů

6.Na konkrétních FAMU filmech studenti v rámci semináře sami zkusí vytvořit alternativní distribuční model

7.Vyhodnocení úspěchu distribučních modelů

Doporučená nebo povinná literatura

StaceyParks: TheInsider'sGuide to Independent Film Distribution , FocalPress 2007

JeffUlin: The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV and Video Content in an Online World ,FocalPress 2010

Jon Reiss:ThinkOutsidethe Box Office: TheUltimateGuide to Film Distribution and Marketing forthe Digital Era , HybridCinema 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné složení zápočtového testu a alespoň 75% účast

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů