Alternativní distribuce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AD Z 2 2PT česky letní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta ŠVECOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a fungováním různých způsobů a modelů současné alternativní audiovizuální distribuce.

Výsledky učení

-Student se seznámí s podobou současných distribučních metod a kanálů distribuce mimo hlavní proud klasické kinodistribuce

-Student získává orientaci v prostředí, ve kterém vznikají strategie distribuce současné lokální a také evropské kinematografie

-Student si osvojuje v rámci společných rozborů jednotlivých strategií přemýšlení nad dominantními prvky a specifiky současné distribuce audiovizuálních projektů

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Metoda výuky

Přednášky pozvaných expertů. Prezentace, konzultace a následná reflexe domácí přípravy zadaných úkolů. Případové studie studenti vypracují na konkrétních skutečných filmech připravených do distribuce.

Tematická osnova

1.Terminologie a přehled modelů alternativní distribuce, současná situace audiovizuální distribuce ve světě a na domácím trhu

2.Alternativní distribuce dokumentárních filmů, případová studie DAFILMS

3.Day and date releases a site specific – příklady tohoto typu distribuce, vyhodnocení úspěšnosti, legislativa

4.VOD platformy – terminologie, modely, přehled, situace na trhu

5.Marketingové strategie u alternativních distribučních modelů

6.Na konkrétních filmech si studenti v rámci semináře sami zkusí vytvořit alternativní distribuční model

7.Vyhodnocení úspěchu distribučních modelů

Doporučená nebo povinná literatura

PARKS, Stacey. The Insider's Guide to Independent Film Distribution. Focal Press, 2007. ISBN 978-0240817552.

ULIN, Jeff. The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV, and Video Content: American Film Market Presents Series. Focal Press, 2010. ISBN 978-0240812007.

REISS, Jon. Think Outside the Box Office: The Ultimate Guide to Film Distribution and Marketing for the Digital Era. Hybrid Cinema, 2009. ISBN 978-0982576205.

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřovány písemně, splnění předmětu je podmíněno 75% docházkou a domácí praktickou prací.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠVECOVÁ M.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
data budou upřesněna
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–11:25 Marta ŠVECOVÁ Učebna KP 330
Lažanský palác
data budou upřesněna přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů