Alternativní distribuce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AD Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a fungováním různých způsobů a modelů současné alternativní audiovizuální distribuce.

Výsledky učení

-Student se seznámí s podobou současných distribučních metod a kanálů distribuce mimo hlavní proud klasické kinodistribuce

-Student získává orientaci v prostředí, ve kterém vznikají strategie distribuce současné lokální a také evropské kinematografie

-Student si osvojuje v rámci společných rozborů jednotlivých strategií přemýšlení nad dominantními prvky a specifiky současné distribuce audiovizuálních projektů

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Metoda výuky

Přednášky pozvaných expertů. Prezentace, konzultace a následná reflexe domácí přípravy zadaných úkolů. Případové studie studenti vypracují na konkrétních skutečných filmech připravených do distribuce.

Tematická osnova

1.Terminologie a přehled modelů alternativní distribuce, současná situace audiovizuální distribuce ve světě a na domácím trhu

2.Alternativní distribuce dokumentárních filmů, případová studie DAFILMS

3.Day and date releases a site specific – příklady tohoto typu distribuce, vyhodnocení úspěšnosti, legislativa

4.VOD platformy – terminologie, modely, přehled, situace na trhu

5.Marketingové strategie u alternativních distribučních modelů

6.Na konkrétních filmech si studenti v rámci semináře sami zkusí vytvořit alternativní distribuční model

7.Vyhodnocení úspěchu distribučních modelů

Doporučená nebo povinná literatura

PARKS, Stacey. The Insider's Guide to Independent Film Distribution. Focal Press, 2007. ISBN 978-0240817552.

ULIN, Jeff. The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV, and Video Content: American Film Market Presents Series. Focal Press, 2010. ISBN 978-0240812007.

REISS, Jon. Think Outside the Box Office: The Ultimate Guide to Film Distribution and Marketing for the Digital Era. Hybrid Cinema, 2009. ISBN 978-0982576205.

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřovány písemně, splnění předmětu je podmíněno 75% docházkou a domácí praktickou prací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů